7.8.17

PROGRAMA AWASUKA: Supping -Hetauda - Hetauda- Bhimphedi
S____      SUPPING

Degut els tràmits administratius, la fonamentació de la casa en Niranjan està parada. Aquesta incidència, en lloc de semblar negativa, la hem transformat en un fet positiu. L’aturada, per causes burocràtiques ens ha ajudat per poder repensar el sistema de fonamentació i ajustar-la millor a l’entorn geogràfic, d’acord amb els prototips del govern.

En aquest període, de “standby”, el Beneficiari ha aprofitat a demolir totalment la seva casa antiga i així poder aprofitar els materials que són bons i reutilizables.

Antic emplaçament de la casa d’en Niranjan Pudassainee

Els treballs fets pels voluntaris ens han servit per definir millor els emplaçaments, i traçar noves propostes. Una de les aportacions importants ha estat el ‘OSM Tracker’, -l’aplicació de mòbil portada pel estudiant de topografia Marc Crespo, Voluntari- per traçar els plans del territori.

Emplaçament Ghana Nath
WS____     WORK SHOP 

A principi de setmana, degut que el fuster col·laborador en la construcció de les cases, l’amic Ram Krhisna, no arribava fins dimecres, vàrem decidir posposar la producció dels rafters per anar avançant altres tasques del Workshop.

Producció de finestres al Workshop

Entre el treballs que hem avançat és el de la producció de les portes i finestres del Dhunga Mato, tot i que no és una tasca prioritària, és una feina que es pot avançar per quan sigui el moment de col·locar totes les obertures.

H____       HETAUDA 

Després d’esperar les gestions d’Hetauda, per tenir l’acreditació del crèdit del Beneficiari, hem aprofitat la setmana per reparar moltes eines que per l’ús han quedat malmeses. 

Després d’esperar notícies per la substitució del rafter trencat, finalment ja s’ha pogut anar-lo a recollir a Hetauda. S’ha aprofitat el viatge per reparar la serra de disc i una polidora del taller i comprar eines i materials, que són necessàries pel tractament de la fusta, sobre tot, ara, que està previst començar la feina amb els rafters.

Visita d’Hetauda


DM____     DHUNGA- MATO 

Acabat tot el plaster del Ground Floor, i l’estructura del Water Tank, totes les energies dels treballadors, voluntaris i col·laboradors es van centrar en la producció dels rafters.

Treball dels rafters al First Floor del Prototype

Estem arribant a un bon ritme de treball: 5 unions de rafters per dia. No gens malament. Amb aquesta previsió, a finals de setmana ja haurem acabat el tall de les unions i començarem a unir les peces, per poder tallar els rafters a la mida de la seva col·locació final.


A____ ACTUALITAT 

A legal alien in Balmandir! 

Miquel, un dels residents catalans al país -per ‘Amics del Nepal’ (A.N.)- ha vingut a passar una temporada a Bhimphedi per ajudar als voluntaris i les didis de Balmandir, degut a la falta del Dani. En Miquel, Coordinador de Kathmandú, estarà 15 dies a l’orfanat de Bhimphedi per veure la coordinació del nou director, en aquesta temporada que no hi ha pocs voluntaris de A.N.Marc, Victoria, Angel.

Awasuka Team