Cooperació


Base-A col·labora amb diverses entitats que treballen en projectes de cooperació i  desenvolupament dels països del Sud.

Oferim assessorament en projectes de construcció i direcció d'obra per tal d'aconseguir la major sostenibilitat ambiental, social i econòmica.

Creiem fermament en la utilització de materials locals saludables, en la transferència tecnològica a través de la participació directa de les persones beneficiàries en els projectes de construcció i en un disseny bioclimàtic que optimitzi els recursos i redueixi el cost de manteniment.
AMPLIACIÓ DEL LYCEÉ KABROUSSE, SENEGAL
 
Projecte de construcció d'aules per a l'Institut de Secundària de Kabrousse. 
ONG Kasamu Aku 
Juny-Agost 2012 

Veure imatges i plànols del projecte
Entrada Blog


Construire la Prévention du Paludisme. Proposta Base-A 


Concurs Internacional Archive. Finalistes
Setembre 2012
 
Building Malaria Prevention


Veure imatges i plànols del projecte
Entrada Blog
Projecte d'ampliació del Laboratori de Medicaments.Camps de Refugiats Saharauis.

Medicus Mundi
Setembre-Desembre 2011