31.10.22

S20.21_PROJECTE CLÍNICA MISSIRAH : 2na FASE 2022

 

SETMANA 20 i 21 (31/10/2022 - 13/11/2022)

En aquestes dues setmanes els dos equips, tant els obrers com els fusters, van avançar bastant. 


Per una banda, un cop acabada l'elevació dels murs van encofrar els pilars i els van formigonar. Seguidament, van fer l'últim cèrcol de la resta de les sales excepte el del quiròfan, que aquest es va fer a part ja que era un cèrcol de triple armat en comptes de dos. Aquest espai anirà cobert amb un forjat unidireccional de biguetes i revoltons i el cèrcol es formigonarà conjuntament amb el forjat.


Per començar amb el forjat del quiròfan van arribar els puntals i es va començar a encofrar. Paral·lelament, l'equip vam estar treballant en l'estructura de fusta per la protecció solar. Un cop dissenyada, vam fer una reunió amb els fusters i el nostre constructor per presentar-los la proposta pensada.

Ja a finals de setmana, un cop finalitzades totes les encavallades les van pujar i fixar totes a sobre els murs.

Equip TresCinc17.10.22

S18.19_PROJECTE CLÍNICA MISSIRAH : 2na FASE 2022

 

SETMANA 18 i 19 (17/10/2022 - 30/10/2022)

Durant la setmana 18 els obrers van desencofrar l'últim cèrcol de la sala d'òptics. En aquest moment els fusters van poder començar a venir a l'obra per començar a mesurar i plantejar l'estructura de fusta per la coberta. A més a més, l'electricista va aprofitar els murs de formigó que ja sabien pujat i va començar a fer regates per muntar la instal·lació elèctrica que havia deixat distribuïda a la solera.

A finals de la setmana 18 van arribar més blocs de BTC, material essencial per la continuació d'elevació de murs de la resta de l'edifici, i les fustes necessàries per a la coberta.

Gràcies a l'arribada d'aquests materials, durant la setmana 19 l'equip d'obrers va seguir amb l'elevació dels murs i els fusters van començar a muntar les encavallades a la mateixa a l'obra.


                                                                           Equip TresCinc

3.10.22

S16.17_PROJECTE CLÍNICA MISSIRAH : 2na FASE 2022

 

SETMANA 16 i 17 (03/10/2022 - 16/10/2022)

Durant la setmana 16 i 17 es van continuar pujant els murs amb blocs de BTC de la part d'òptics. Un cop pujades 8 filades es va encofrar el tercer cèrcol perimetral. A partir d'aquest es van pujar tres filades més per acabar fent el quart i últim cèrcol.

Mentre l'obra avançava nosaltres vam fer una maqueta de les encavallades per explicar als fusters com volíem que fos el sistema constructiu. A la reunió amb els fusters també vam pensar solucions per la unió dels pilars de fusta amb els fonaments.
A més a més, amb els estudis de les proporcions que havíem fet fins llavors, vam aprofitar l'obra que es va fer per tapar l'antiga porta que donava a un lavabo per practicar amb les proporcions i les tècniques finals de la calç.

Un cop pujades les tres últimes filades de blocs de BTC i abans de construir l'últim cèrcol, es van fer els pilars. Per fer-los es col·loquen fustes als costats que no queden encofrats pels murs i s'aboca formigó.

Equip TresCinc