19.9.22

S14.15_PROJECTE CLÍNICA MISSIRAH : 2na FASE 2022


SETMANA 14 i 15 (19/09/2022 - 02/10/2022)


Tot i les grans tempestes que vam tenir, durant les setmanes 14 i 15 es va avançar molt l'obra. Es van col·locar tots els tubs d'electricitat, es va aplanar el terreny i es va posar l'armat a sobre una capa impermeable. Així es va poder formigonar per poder fer la solera de l'edifici. Un cop seca, els obrers van començar a pujar les primeres filades de blocs de formigó. L'edifici s'ha dissenyat amb 5 filades de blocs de formigó més un cèrcol des d'on es començarà a construir amb blocs de BTC fins a la coberta.


Paral·lelament, el segon torn vam seguir amb les proves i els estudis que va començar el primer grup. Vam tallar i tractar bambú per fer un prototip de persiana. A més vam aplicar les capes de calç sobre un rectangle de 1x2m en una paret exterior per comprovar la seva resistència davant de les pluges i el sol, a més de saber la quantitat necessària de calç per cada metre quadrat.


Després d'alguns inconvenients per les pluges del mes de setembre, ja a finals d'aquestes dues setmanes, van arribar els blocs de BTC i l'argila tractada per poder fer-ne el morter. Així es van poder començar a pujar la resta dels murs començant per la sala d'òptics.

Equip TresCinc
18.9.22

S12.13_PROJECTE CLÍNICA MISSIRAH : 2na FASE 2022

 

SETMANA 12 i 13 (05/09/2022 - 18/09/2022)


Durant la dotzena setmana es va fer tot el traspàs d'informació del primer torn cap al segon. Es van explicar els canvis que hi havia hagut al disseny, com funcionava l'obra, es van presentar al constructor i als obrers amb una reunió. Es van explicar tots els estudis que s'havien fet del revestiment de la calç, les proporcions per cada capa, la manera de fer servir... A més es va fer una excursió per ensenyar el lloc on el primer grup va trobar bambú i així fer un prototip de persiana al passadís per poder aturar la radiació solar tant al passadís com als murs de l'edifici.


En relació amb l'obra es va acabar d'omplir el pou d'absorció amb cloïsses, mentre el fontaner va muntar tot el sistema de recollida i arribada de l'aigua soterrat. La setmana va acabar amb tots els fonaments farcits amb terra preparats per compactar, posar la làmina impermeable i l'armat per poder fer la solera.


Equip TresCinc
3.9.22

S10.11_PROJECTE CLÍNICA MISSIRAH : 2na FASE 2022

 

SETMANA 10 i 11 (21/08/2022 - 03/09/2022)


Durant aquesta primera setmana l’obra ha estat parada a causa de no arribar els diners suficients per les partides que seguien. Això ha causat un endarreriment dels timings que prèviament havíem previst amb el diagrama de Gant, i això ha provocat uns sobre costos en la construcció que no estaven contemplats.

Tot i els imprevistos, aquest temps ens va servir per visitar Kaolack, centre neuràlgic del comerç i materials de la regió del Fatick. La visita a Kaolack amb el constructor, ens va servir per conèixer les quincalleries que freqüenta ell i els materials dels que podem disposar al llarg de tota la construcció, com ara, unes plaques de bambú entramat que ens van semblar molt interessants pel falç sostre de l'edifici.L’onzena setmana va començar amb l’arribada del segon torn del nostre equip, i per tal de fer més especial la retrobada, vam decidir fer uns dies de turisme tots junts per tal de poder familiaritzar-se amb el país i la cultura des d’un punt de vista diferent al que es trobaran a Missirah.A mitjans de setmana vam dirigir-nos a Missirah finalment, on vam tenir diverses reunions per posar-nos al dia amb l’obra després del llarg temps d’inactivitat.

Amb la reactivació de l’obra, hem pogut continuar amb el moviment i reomplert de terres, hem finalitzat les verdugades del passadís posterior i s’han començat les instal·lacions tant elèctriques com sanitàries.
Equip TresCinc