24.5.19

PROGRAMA AWASUKA: BLOCK, WOOD or STONE - Song for Social Awareness about Architecture

CAT

Un dels objectius del Programa Awasuka (*) és aconseguir que els seus coneixements arribin al màxim nombre de persones possible. De vegades això representa inventar-se noves estratègies comunicatives fora de les vies tradicionals. Per això l’equip Awasuka ha decidit fer un vídeo musical de sensibilització per a transmetre coneixements sobre llars segures. En el curtmetratge la senyoreta Manzu explica als seus estudiants lliçons pràctiques sobre cases resistents als terratrèmols. Més endavant Sangeeta, un de les estudiants, comença a somiar amb el seu propòsit mentre se senten les primeres notes de la cançó... 


Block, Wood or Stone està escrita i composada per Monica Sans Duran, gravada per alguns dels millors músics de Nepal i produïda per un estudi de Katmandu, per tal de donar-li un so culturalment proper. El videoclip està realitzat per Bhimphedi Guys, un grup de dansa i producció de videoclips de Bhimphedi, que també fa treball social amb les seves creacions. El curtmetratge compta amb la participació d’alguns habitants del poble, d’un beneficiari del programa Awasuka i dels nens i nenes de Balmandir, l’orfenat d’Amics del Nepal a Bhimphedi. 

Awasuka agraeix especialment a Nirmal Lama, director de Bhimphedi Guys, les precioses idees aportades al guió del curtmetratge; al cinematògraf Pawan Susling per la intensa feina de post-producció i a les actrius novells Manzu Tamang i Arosha Magar, per la seva fantàstica actuació.

Awasuka i Bhimphedi Guys esperen que entengueu les lliçons d’arquitectura antisísmica, que gaudiu de la cançó i que ho compartiu. I si us agrada, deixeu un comentari al canal de Youtube en el vostre idioma natiu! 

(*) El programa Awasuka està desenvolupat per Amics del Nepal, base-A, CCD-UPC Universitat Politècnica de Catalunya, Agragaami Krishak Krishi Sahakaari i Rotary Club de Kantipur. Recentment també s'hi ha incorporat Rotary Club de Hetauda. Tots els sponsors apareixen al final del video.

CAST

Uno de los objetivos del Programa Awasuka (*) es conseguir que sus conocimientos lleguen al máximo número de personas posible. A veces esto representa inventarse nuevas estrategias comunicativas fuera de las vías tradicionales. Por eso el equipo Awasuka ha decidido hacer un vídeo musical de sensibilización para transmitir conocimientos sobre hogares seguros. En el cortometraje la señorita Manzù explica a sus estudiantes lecciones prácticas sobre casas resistentes a los terremotos. Más adelante Sangeeta, una de las estudiantes, comienza a soñar con su propósito mientras se escuchan las primeras notas de la canción ... 


Block, Wood or Stone está escrita y compuesta por Monica Sans Duran, grabada por algunos de los mejores músicos de Nepal y producida por un estudio de Katmandú, a fin de darle un sonido culturalmente próximo. El videoclip está realizado por Bhimphedi Guys, un grupo de danza y producción de videoclips de Bhimphedi, que también hace trabajo social con sus creaciones. El cortometraje cuenta con la participación de algunos habitantes del pueblo, de un beneficiario del programa Awasuka y de los niños y niñas de Balmandir, el orfanato de Amigos del Nepal a Bhimphedi.

Awasuka agradece especialmente a Nirmal Lama, director de Bhimphedi Guys, las preciosas ideas aportadas al guión del cortometraje; al cinematógrafo Pawan Susling por el intenso trabajo de post-producción y las actrices noveles Manzù Tamang y Arosha Magar por su fantástica actuación.

Awasuka y Bhimphedi Guys esperan que entendáis las lecciones de arquitectura antisísmica, que disfruteis de la canción y que la compartais. Y si os gusta, dejad un comentario en el canal de Youtube en vuestro idioma nativo!

(*) El programa Awasuka está desarrollado por Amics del Nepal, base-A, CCD-UPC Universidad Politécnica de Cataluña, Agragaami Krishak Krish Sahakaari y Rotary Club de Kantipur. Recientemente también se ha incorporado Rotary Club de Hetauda. Todos los espónsores aparecen al final del video.

ENG

One of the objectives of Awasuka Program (*) is to convey its knowledge to as many people as possible. Sometimes this means inventing new communication strategies outside the traditional channels. That's why Awasuka team has decided to make a musical awareness video to transmit knowledge about safe homes. In this short movie, Manzu Miss explains to her students practical lessons on earthquake resistant houses. Further on, Sangeeta, one of the students, begins to dream of her purpose while we listen to the first notes of the tune ... 


Block, Wood or Stone is written and composed by Monica Sans Duran, recorded by some of the best musicians in Nepal and produced by a Kathmandu Studio, in order to give it a culturally close sound. The video clip is made by Bhimphedi Guys, a dance and video productoin group from Bhimphedi, that also does social work with their creations. The short film has the participation of some villagers, a beneficiary of Awasuka program and the children of Balmandir, Amics del Nepal Children’s Home in Bhimphedi.

Awasuka is especially grateful to Nirmal Lama, Bhimphedi Guys director, for his contribution with precious ideas to the short film script; to the cinematographer Pawan Susling for the intense post-production work and to the new actresses Manzu Tamang and Arosha Magar for their fantastic performance.

Awasuka and Bhimphedi Guys hope you understand the lessons about earthquake-resistant architecture, that you enjoy the song and share it. And if you like it, leave a comment on the YouTube channel in your native language!

(*) The Awasuka program is developed by Amics del Nepal, base-A, CCD-UPC Polytechnical University of Catalonia, Agragaami Krishak Krishi Sahakaari and Rotary Club of Kantipur. Rotary Club of Hetauda has recently joined as well. All sponsors credited at the end of the video.

PROGRAMA AWASUKA: BLOCK, WOOD or STONE (BLOC, FUSTA o PEDRA), curtmetratge i tema musical de BHIMPHEDI GUYS i AWASUKA


CAT

BWoS és un curtmetratge de sensibilització sobre les llars segures. La professora Manzu explica als seus estudiants lliçons pràctiques sobre cases resistents als terratrèmols. Sangeeta, un de les estudiants, comença a somiar amb el seu propòsit ... També hi apareixen alguns habitants de Bhimphedi, un beneficiari adorable de Supin i la meva estimada família BALMANDIR! :-)

Agraiment especial per en Nirmal Lama de Bhimphedi Guys, per les seves precioses idees en aquest projecte.

Desenvolupadors del programa AWASUKA de Barcelona: Amics del Nepal, Base-A, CCD-UPC; socis al Nepal: Agragaami Sahakaari, Rotary Club de Kantipur Shrestha Rajendra, Rotary Club de Hetauda, Mahila Jagriti Sahakaari.

ENG

BWoS is an Awareness Short Film about Safe Homes (Surachit Ghar - Short Film). Manzu Miss explains to her students some practical lessons about earthquake-resistant houses. Sangeeta, one of the students, starts dreaming about her purpose... Also featuring villagers from Bhimphedi, an adorable beneficiary from Supin and my beloved BALMANDIR family! :-)

Thanks Nirmal Lama for your beautiful ideas on this project!

AWASUKA Program developers from Barcelona: Amics del Nepal, Base-A, CCD-UPC; partners in Nepal: Agragaami Sahakaari, Rotary Club of Kantipur Shrestha Rajendra, Rotary Club of Hetauda, Mahila Jagriti Sahakaari.

14.5.19

PROGRAMA AWASUKA: Comença a Bhimphedi la construcció de 120 xemeneies

CAT

4 de febrer de 2019, els voluntaris d’Awasuka que van dur a terme els treballs de recondicionament marxen de Bhimphedi, però Awasuka continua treballant des de Barcelona. Entre moltes altres tasques, la Mònica treballa en l'edició d'un vídeo per conscienciar sobre la instal·lació de les xemeneies: la Manisha Gurung contribueix realitzant les traduccions i veus en anglès del vídeo, i en Hareram Pudassaini fa de presentador.

Mitjans de març de 2019, la Mònica arriba al Nepal per començar a treballar sobre el camp amb el Hareram, el nou director de Awasuka i del projecte de les campanes extractores. Junts van a diverses reunions amb Practical Action (Katmandú), MRC Hetauda (soci de Practical Action a Makwanpur), les diferents cooperatives de Bhimphedi, els fabricants de xemeneies i també amb Bhimphedi Gaupalika. Totes les reunions són de profit i el projecte de les xemeneies finalitza amb un acord signat per totes les parts, que s'iniciarà una vegada finalitzin totes les xerrades de sensibilització.

A més, la Mònica i en Hareram realitzen una reunió amb el metge del Centre de Salut de Bhimphedi, per analitzar l'Informe de Salut de Bhimphedi de la Dra. Paula Minguell (dut a terme el 2013), i per la seva sorpresa, confirmen que les dades que conté segueixen sent vàlides: la primera causa de mort a Bhimphedi són les malalties respiratòries, causades per respirar el fum d’espais interiors.

És per això que el Programa Awasuka vol construir xemeneies en la seva última etapa: perquè el fum en espais tancats mata 22.000 persones cada any al Nepal, mentre que el terratrèmol en va matar a 9.000. No obstant això, és molt difícil que les persones es conscienciïn d'aquest fet. Per aquest motiu, hem preparat una presentació personalitzada en nepalès, que inclou informació sobre els beneficis de la instal·lació de xemeneies i dades de salut locals, que es mostraran en les diferents reunions de sensibilització amb la població local.

Durant tres llargues setmanes, i gràcies al personal de Women Cooperative, en Hareram ha visitat 18 comunitats fins al moment; i només queden 5 comunitats. Fins a la data, més de 500 persones han estat informades sobre els beneficis de les campanes extractores. Estem contents perquè ja s'han fet 120 comandes de campanes extractores, que s'instal·laran molt aviat, i més que es demanaran!

Esperem que gaudiu el vídeo d’en Hareram!

*El programa Awasuka es realitza conjuntament per Amics del Nepal, base-A, Universitat CCD-UPC, Agragaami Krishak Krishi Sahakaari i Rotary Club de Kantipur. Recentment, també s'ha incorporat el Rotary Club de Hetauda.


CAST

Empieza en Bhimphedi la construcción de 120 chimeneas 

4 de febrero de 2019, los voluntarios de Awasuka que llevaron a cabo los trabajos de reacondicionamiento se marcharon de Bhimphedi, pero Awasuka continúa trabajando desde Barcelona. Entre otras muchas tareas, Mònica trabaja en la edición de un video para concienciar sobre la instalación de las chimeneas: Manisha Gurung contribuye en el video realizando las traducciones y voces en inglés, y Hareram Pudassaini desempeña el papel de presentador.

Mediados de marzo de 2019, Mònica llega a Nepal para comenzar a trabajar sobre el campo con Hareram, el nuevo director de Awasuka y del proyecto de las campanas extractoras. Juntos van a varias reuniones con Practical Action (Kathmandu), MRC Hetauda (socio de Practical Action en Makwanpur), las diferentes Cooperativas de Bhimphedi, los fabricantes de chimeneas y también con Bhimphedi Gaupalika. Todas las reuniones son de provecho y el proyecto de las chimeneas finaliza con un acuerdo firmado por todas las partes, que se iniciará una vez que finalicen todas las charlas de sensibilización.

Además, Mònica y Hareram realizan una reunión con el médico del Centro de Salud de Bhimphedi, para analizar el Informe de Salud de Bhimphedi de la Dra. Paula Minguell (llevado a cabo en 2013), y para su sorpresa, confirman que los datos que contiene siguen siendo válidos: la primera causa de muerte en Bhimphedi son las enfermedades respiratorias, causadas por respirar el humo en espacios interiores.

Es por eso que el Programa Awasuka quiere construir chimeneas en su última etapa: porque el humo en espacios cerrados mata a 22.000 personas cada año en Nepal, mientras que el terremoto mató a 9.000. Sin embargo, es muy difícil que las personas se conciencien de este hecho. Por este motivo, hemos preparado una presentación personalizada en nepalí, que incluye información sobre los beneficios de la instalación de chimeneas y datos de salud locales, que se mostrarán en las diferentes reuniones de sensibilización con la población local.

Durante tres largas semanas, y gracias al personal de Women Cooperative, Hareram ha cubierto 18 comunidades hasta el momento; y solo quedan 5 comunidades. Hasta la fecha, más de 500 personas han sido informadas sobre los beneficios de las campanas extractoras. Estamos contentos porque ya se han realizado 120 pedidos de campanas extractoras, que se instalarán muy pronto, ¡y más que se harán!

Disfrutad el video de Hareram sobre las chimeneas!

*El programa Awasuka se realiza conjuntamente por Amics del Nepal, base-A, Universidad CCD-UPC, Agragaami Krishak Krish Sahakaari y Rotary Club de Kantipur. Recientemente, también se ha incorporado el Rotary Club de Hetauda.


ENG

Construction of 120 chimneys starts in Bhimphedi

February 4th 2019, the Awasuka volunteers who carried out the Retrofitting works leave Bhimphedi, but Awasuka continues to work from Barcelona. Amongst many other tasks, Monica works on the editing of a video for chimney-hood awareness: Manisha Gurung contributes to this video on the English translations and voiceovers, while Hareram Pudassaini plays the anchorman role. 

Mid March 2019, Monica arrives in Nepal to start working in the field with Hareram, the new Awasuka manager for Chimney-Hood project. Together they attend meetings with Practical Action (Kathmandu), MRC Hetauda (Practical Action’s partner in Makwanpur), Bhimphedi’s different Cooperatives, the chimney-hood manufacturers and also Bhimphedi Gaupalika. The meetings are fruitful and the Chimney Project ends up with an agreement signed by all parts, to be started once the Awareness Speeches are finalized.

Furthermore, Monica and Hareram have a meeting with the current Doctor at Bhimphedi Health Center, to analyze Dr Paula Minguell’s Bhimphedi Health Report (carried out in 2013), and to their surprise, they confirm the data contained is still valid: the first death-cause in Bhimphedi is Upper Respiratory Diseases - obviously caused by indoor smoke. 

That’s why Awasuka Program wants to build chimney-hoods during its last stage: because indoor smoke kills 22.000 per year in Nepal, while the earthquake killed only 9.000. However, it is very hard to make people aware of this fact. For this reason we have prepared a tailored presentation in Nepali, which includes information about the chimney benefits as well as local health data, to be shown at the different awareness meetings with the local people. 

During three long weeks, and thanks to the Women Cooperative staff, Hareram has covered 18 communities so far; now only 5 communities are left. Until today, more than 500 people have been briefed about the chimney-hoods benefits. We are pleased to have 120 orders for chimney hoods, to be started very soon, and more to come!

Enjoy Hareram’s video about Chimneys!

*Awasuka Program is carried out jointly by Amics del Nepal, base-A, CCD-UPC University, Agragaami Krishak Krishi Sahakaari and Rotary Club of Kantipur. Recently, Rotary Club of Hetauda has also joined in.
13.5.19

PROGRAMA AWASUKA: El Patrimoni Històric de Bhimphedi


CAT

El Patrimoni Històric de Bhimphedi

...Monika, eklai?

Aquesta és la pregunta que més escolto darrerament pel poble: “...Mònica, vens sola?” Doncs si, aquest cop vinc totalment sola a Bhimphedi, sense cap altre voluntari ni d’Awasuka, ni de Balmandir. Sóc la única estrangera del poble, però la veritat és que no em sento gens sola, sino tot el contrari. Comparteixo estones amb diferents amics als que ja fa anys que conec.... De fet, ni ells em consideren una “cuire”(blanca), sino ja una“local”més del poble.

Les visites de supervisió a les cases reforçades de Supin han anat molt bé: el reforç ha estat molt ben acceptat per la comunitat i molta gent ens demana que continuem. Però ara el principal objectiu d’Awasuka es poder fer el màxim de xemeneies fins a finals de Juny, gràcies a la col.laboració que estem establint amb Practical Action, i gràcies també a l’ajut del nostre nou coordinador: Hareram Pudasaini. Properament us explicarem més detalls sobre aquesta col.laboració, però en aquest post volem parlar-vos d’un tema que ja fa temps que volem compartir: el patrimoni arquitectònic de Bhimphedi.

Durant el desenvolupament del programa Awasuka hem estat testimonis de l’enderroc de varis edificis històrics i això no ens ha deixat indiferents. Per això des de l’equip Awasuka, i paral.lelament a la nostra feina diària, vam decidir crear aquest document, per tal de lliurar-lo a vàries institucions de Kathmandú dedicades a la preservació històrica. D’aquesta manera hem aconseguit fer una mica de ressò d’un tema que ens preocupa molt: la pèrdua d’identitat delpoble, encara un dels més bonics de Nepal i més rics en història, però que no està recollit ni publicat enlloc. Esperem doncs que gaudiu de les imatges d’aquesta primera publicació sobre Bhimphedi.

CAST

El Patrimonio Histórico de Bhimphedi

...Monika, eklai?

Esta es la pregunta que más escucho últimamente por el pueblo: "...Mónica, vienes sola?"Pues sí, esta vez vengo totalmente sola a Bhimphedi, sin ningún otro voluntario ni de Awasuka, ni de Balmandir. Soy la única extranjera del pueblo, pero la verdad es que no me siento nada sola, sino todo lo contrario. Comparto ratos con diferentes amigos a los que ya hace años que conozco.... De hecho, ni ellos me consideran una "cuire"(blanca), sino ya una "local"más del pueblo.

Las visitas de supervisión a las casas reforzadas de Supinhan ido muy bien: el refuerzo ha sido muy bien aceptado por la comunidad y mucha gente nos pide que continuemos. Pero ahora el principal objetivo de Awasuka es poder hacer el máximo de chimeneas hasta finales de junio, gracias a la colaboración que estamos estableciendo con Practical Action, y gracias también a la ayuda de nuestro nuevo coordinador: Hareram Pudasaini. Próximamente os explicaremos más detalles sobre esta colaboración, pero en este post queremos hablaros de un tema que ya hace tiempo que queremos compartir: el patrimonio arquitectónico de Bhimphedi.

Durante el desarrollo del programa Awasuka hemos sido testigos del derribo de varios edificios históricos y eso no nos ha dejado indiferentes. Por ello desde el equipo Awasuka, y paralelamente a nuestro trabajo diario, decidimos crear este documento, para entregarlo a varias instituciones de Kathmandú dedicadas a la preservación histórica. De esta manera hemos conseguido hacer un poco de eco de un tema que nos preocupa mucho: la pérdida de identidad delpueblo, uno de los más bonitos de Nepal y más ricos en historia, pero que no está recogido ni publicado en ninguna parte. Esperamos, pues que disfrutéisde las imágenes de esta primera publicación sobre Bhimphedi.

ENG

The Historical Heritage of Bhimphedi

...Monika, eklai?

Lately, this is the question I’ve heard the most in the village:"...Monica, are you coming alone?"Yes, this time I am totally alone at Bhimphedi, without any other volunteers from Awasuka or Balmandir. I am the only foreigner of the town, but the truth is that I don’t feel lonely at all,but quite the opposite. I spend time with different friends I have known for years... In fact, they do not consider me a "cuire" (white), but rather a "local".

The supervision visits to the retrofittedhouses of Supin have gone very well: the retrofitting has been very well accepted by the community and many people ask us to continue. But now the main objective of Awasuka is to be able to make as manychimneys as possible until the end of June, thanks to the collaboration we are establishing with Practical Action, and also thanks to the help of our new coordinator: Hareram Pudasaini. Soon we will explain more details about this collaboration, but in this post we want to talk about a topic that we have wanted to share for some time now: the architectural heritage of Bhimphedi.

During the development of the Awasuka program we have witnessed the demolition of several historicalbuildings and that has not left us indifferent. Therefore, from the Awasuka team, and in parallel with our daily work, we decided to create this document, to be delivered to different Kathmandu institutions dedicated to historical preservation. In this way we have managed to raise awareness aboutone of our main concerns: the loss of identity of thisvillage, one of the most beautiful in Nepal and richest in history, but which is not registered nor publishedanywhere. We hope, therefore, that you enjoy the images of this first publication about Bhimphedi.