2.2.12

Base-A * Projecte de rehabilitació i ampliació de l'escola primària d'Ourong
Al sud de Senegal hi ha una illa anomenada Ourong, que compta amb uns 300 habitants, 90 d'ells menors de 12 anys. Aquest estiu vam poder comprobar l'estat de l'escola, que compta amb 3 aules. Una de les aules existents, construida als anys 80, està en mol mal estat i els alumnes han hagut de fer classe a l'exterior el darrer curs. Per això Base-A en col·laboració amb la ong Kasamu AkuBlaugrana Social Club i alumnes de la UPC, engeguem el projecte de millora de l'escola. La construcció es preveu que s'inicii a finals del proper estiu.