22.1.12

Base-A * Projecte d'ampliació del laboratori de medicaments de Medicus Mundi als campaments de refugiats saharauis.

En els propers mesos s'iniciarà la construcció de la ampliació del laboratori de medicaments de Medicus Mundi. L'objectiu del laboratori és millorar l’atenció sanitària de la població dels campaments saharauis a Algèria, garantint la continuïtat del laboratori de producció de medicaments essencials per a una major disponibilitat i ús racional d’aquests. Per això es feia cada vegada més necessària una ampliació que permetés tenir una sala de maquinària, un magatzem i un habitatge per als treballadors del laboratori.

El laboratori està gestionat pel Ministeri de Salut de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) i Medicus Mundi Catalunya s'encarrega de proporcionar la matèria primera, l'equipament tecnològic i la formació dels equips humans que hi treballen, així com una petita dotació econòmica per a cobrir els sous (de caire simbòlic) dels treballadors.

Les condicions climàtiques extremes del desert algerià, amb temperatures superiors als 48ºC i el baix pressupost han suposat tot un repte. Els murs d'adobe de 40cm i l'aillament de la coberta, juntament amb les zones porxades, ajuden a regular la temperatura interior; mentre que unes petites perforacions als murs, introdueixen càpsules de llum a través de peces de pavés, evitant l'entrada de sorra durant les freqüents tempestes del desert (siroccos).