31.10.22

S20.21_PROJECTE CLÍNICA MISSIRAH : 2na FASE 2022

 

SETMANA 20 i 21 (31/10/2022 - 13/11/2022)

En aquestes dues setmanes els dos equips, tant els obrers com els fusters, van avançar bastant. 


Per una banda, un cop acabada l'elevació dels murs van encofrar els pilars i els van formigonar. Seguidament, van fer l'últim cèrcol de la resta de les sales excepte el del quiròfan, que aquest es va fer a part ja que era un cèrcol de triple armat en comptes de dos. Aquest espai anirà cobert amb un forjat unidireccional de biguetes i revoltons i el cèrcol es formigonarà conjuntament amb el forjat.


Per començar amb el forjat del quiròfan van arribar els puntals i es va començar a encofrar. Paral·lelament, l'equip vam estar treballant en l'estructura de fusta per la protecció solar. Un cop dissenyada, vam fer una reunió amb els fusters i el nostre constructor per presentar-los la proposta pensada.

Ja a finals de setmana, un cop finalitzades totes les encavallades les van pujar i fixar totes a sobre els murs.

Equip TresCinc17.10.22

S18.19_PROJECTE CLÍNICA MISSIRAH : 2na FASE 2022

 

SETMANA 18 i 19 (17/10/2022 - 30/10/2022)

Durant la setmana 18 els obrers van desencofrar l'últim cèrcol de la sala d'òptics. En aquest moment els fusters van poder començar a venir a l'obra per començar a mesurar i plantejar l'estructura de fusta per la coberta. A més a més, l'electricista va aprofitar els murs de formigó que ja sabien pujat i va començar a fer regates per muntar la instal·lació elèctrica que havia deixat distribuïda a la solera.

A finals de la setmana 18 van arribar més blocs de BTC, material essencial per la continuació d'elevació de murs de la resta de l'edifici, i les fustes necessàries per a la coberta.

Gràcies a l'arribada d'aquests materials, durant la setmana 19 l'equip d'obrers va seguir amb l'elevació dels murs i els fusters van començar a muntar les encavallades a la mateixa a l'obra.


                                                                           Equip TresCinc

3.10.22

S16.17_PROJECTE CLÍNICA MISSIRAH : 2na FASE 2022

 

SETMANA 16 i 17 (03/10/2022 - 16/10/2022)

Durant la setmana 16 i 17 es van continuar pujant els murs amb blocs de BTC de la part d'òptics. Un cop pujades 8 filades es va encofrar el tercer cèrcol perimetral. A partir d'aquest es van pujar tres filades més per acabar fent el quart i últim cèrcol.

Mentre l'obra avançava nosaltres vam fer una maqueta de les encavallades per explicar als fusters com volíem que fos el sistema constructiu. A la reunió amb els fusters també vam pensar solucions per la unió dels pilars de fusta amb els fonaments.
A més a més, amb els estudis de les proporcions que havíem fet fins llavors, vam aprofitar l'obra que es va fer per tapar l'antiga porta que donava a un lavabo per practicar amb les proporcions i les tècniques finals de la calç.

Un cop pujades les tres últimes filades de blocs de BTC i abans de construir l'últim cèrcol, es van fer els pilars. Per fer-los es col·loquen fustes als costats que no queden encofrats pels murs i s'aboca formigó.

Equip TresCinc


19.9.22

S14.15_PROJECTE CLÍNICA MISSIRAH : 2na FASE 2022


SETMANA 14 i 15 (19/09/2022 - 02/10/2022)


Tot i les grans tempestes que vam tenir, durant les setmanes 14 i 15 es va avançar molt l'obra. Es van col·locar tots els tubs d'electricitat, es va aplanar el terreny i es va posar l'armat a sobre una capa impermeable. Així es va poder formigonar per poder fer la solera de l'edifici. Un cop seca, els obrers van començar a pujar les primeres filades de blocs de formigó. L'edifici s'ha dissenyat amb 5 filades de blocs de formigó més un cèrcol des d'on es començarà a construir amb blocs de BTC fins a la coberta.


Paral·lelament, el segon torn vam seguir amb les proves i els estudis que va començar el primer grup. Vam tallar i tractar bambú per fer un prototip de persiana. A més vam aplicar les capes de calç sobre un rectangle de 1x2m en una paret exterior per comprovar la seva resistència davant de les pluges i el sol, a més de saber la quantitat necessària de calç per cada metre quadrat.


Després d'alguns inconvenients per les pluges del mes de setembre, ja a finals d'aquestes dues setmanes, van arribar els blocs de BTC i l'argila tractada per poder fer-ne el morter. Així es van poder començar a pujar la resta dels murs començant per la sala d'òptics.

Equip TresCinc
18.9.22

S12.13_PROJECTE CLÍNICA MISSIRAH : 2na FASE 2022

 

SETMANA 12 i 13 (05/09/2022 - 18/09/2022)


Durant la dotzena setmana es va fer tot el traspàs d'informació del primer torn cap al segon. Es van explicar els canvis que hi havia hagut al disseny, com funcionava l'obra, es van presentar al constructor i als obrers amb una reunió. Es van explicar tots els estudis que s'havien fet del revestiment de la calç, les proporcions per cada capa, la manera de fer servir... A més es va fer una excursió per ensenyar el lloc on el primer grup va trobar bambú i així fer un prototip de persiana al passadís per poder aturar la radiació solar tant al passadís com als murs de l'edifici.


En relació amb l'obra es va acabar d'omplir el pou d'absorció amb cloïsses, mentre el fontaner va muntar tot el sistema de recollida i arribada de l'aigua soterrat. La setmana va acabar amb tots els fonaments farcits amb terra preparats per compactar, posar la làmina impermeable i l'armat per poder fer la solera.


Equip TresCinc
3.9.22

S10.11_PROJECTE CLÍNICA MISSIRAH : 2na FASE 2022

 

SETMANA 10 i 11 (21/08/2022 - 03/09/2022)


Durant aquesta primera setmana l’obra ha estat parada a causa de no arribar els diners suficients per les partides que seguien. Això ha causat un endarreriment dels timings que prèviament havíem previst amb el diagrama de Gant, i això ha provocat uns sobre costos en la construcció que no estaven contemplats.

Tot i els imprevistos, aquest temps ens va servir per visitar Kaolack, centre neuràlgic del comerç i materials de la regió del Fatick. La visita a Kaolack amb el constructor, ens va servir per conèixer les quincalleries que freqüenta ell i els materials dels que podem disposar al llarg de tota la construcció, com ara, unes plaques de bambú entramat que ens van semblar molt interessants pel falç sostre de l'edifici.L’onzena setmana va començar amb l’arribada del segon torn del nostre equip, i per tal de fer més especial la retrobada, vam decidir fer uns dies de turisme tots junts per tal de poder familiaritzar-se amb el país i la cultura des d’un punt de vista diferent al que es trobaran a Missirah.A mitjans de setmana vam dirigir-nos a Missirah finalment, on vam tenir diverses reunions per posar-nos al dia amb l’obra després del llarg temps d’inactivitat.

Amb la reactivació de l’obra, hem pogut continuar amb el moviment i reomplert de terres, hem finalitzat les verdugades del passadís posterior i s’han començat les instal·lacions tant elèctriques com sanitàries.
Equip TresCinc

20.8.22

S8.9_PROJECTE CLÍNICA MISSIRAH : 2na FASE 2022

 

SETMANA 8 i 9 (07/08/2022 - 20/08/2022)


L’equip TresCinc, degut a la poca activitat de l’obra, es va dedicar a continuar amb les investigacions de bioconstrucció i material local per fer els acabat de la clínica. En aquestes dues setmanes ens vam voler centrar en els arrebossats de calç; tot i que vam continuar anant a buscar bambú, tallant-lo i llimant-lo, per posteriorment fer proves de persianes.

Vàrem provar tres acabats diferents d'arrebossats de calç. A partir d’aquestes dosificacions el primer pany de paret vam utilitzar un arrebossat gruixut de 1C 1S amb un arrebossat fi de 2C 1S, pel segon pany va ser un arrebossat gruixut de 2C i 3S amb un arrebossat fi de 3C i 2S; i per últim, al tercer pany  vam utilitzar la dosificació d’arrebossat gruixut de 1C i 2S amb un arrebossat fi de 1C i 1S.Pels acabats de pintura de calç vàrem fer dues pigmentacions diferents, una blanca que és el resultat de la calç sense cap pigment; i una altra de pintura de calç amb l’argila utilitzada per la producció dels blocs de BTC, per donar-li així, un aspecte més terròs.

Finalment, després de fer les diferents proves tant d’abrasió, com d’erosió i retracció per saber quin  acabat era el més dur i fàcil d’aplicar per l’edifici, vàrem escollir la primera dosificació d’arrebossat gruixut 1C 1S i arrebossat fi 2C 1S amb l’aplicació de pintura de calç.

Els resultats de les proves van ser molt positius, i veiem amb bons ulls poder aplicar aquesta tècnica a l’edifici per tots els avantatges bioclimàtics que aportarà a la construcció.

  


Degut a un problema de solvència econòmica pel pagament de les partides, els avenços realitzats en l’obra durant aquesta setmana han sigut més lents. Només s’han pogut finalitzar els cèrcols de tota la solera. Llavors, ara ja tenim acabats el que serien els fonaments del edifici fins els cèrcols; el pas següent, serà fer les verdugades del passadís, i reomplir, compactar i la col·locar l’armat de la solera.


D’altra banda, els cooperants, vam aprofitar el cap de setmana per anar a visitar una de les altres obres realitzades per l’associació Base-A, la de l’escola de Gague Cheriff, la qual s’ha realitzat ja una de les dos aules previstes, amb la tècnica d’estructura muraria de BTC. Aquest projecte encara en construcció, el vam poder veure gràcies a l’Arantxa, una de les cooperants que va participar en el seu procés de construcció de l’escola, la qual estava allà els dies que vam anar-hi. A més a més d'anar a veure la construcció de Base-A, també vam aprofitar per acostar-nos a la ciutat costanera de Foundigne, a la qual s'ha inaugurat un gran pont fa poc més de 6 mesos.
Per últim, a part de continuar treballant al despatx, al final d'aquestes dues setmanes van venir el nou grup de voluntaris, en el qual hi havien 3 educadores que han preparat una escola d'estiu per tots el nens de Missirah, i hem pogut ajudar a organitzar alguna activitat.

Equip TresCinc

6.8.22

S6.7_PROJECTE CLÍNICA MISSIRAH : 2na FASE 2022

 

SETMANA 6 i 7 (24/07/2022 - 06/08/2022)


Ara just ens trobem a l'equador del primer torn; on els cooperants seguim amb la construcció de les últimes verdugades de l'edifici, completant així, els fonaments de la part del quiròfan, de l'oficina d’en Konte i de la sala polivalent.

Una vegada finalitzats tots els murs enterrats al terreny s’han armat i encofrat els cèrcols. Aquests, de 30 cm,  s’ha deixat el seu armat de superior descobert, i així facilitar la futura connexió amb l’armat de la solera.Paral·lelament, aquestes dues setmanes hem estat fent la construcció del pou d’absorció. El pou, drenant per la part inferior i les seves cares, s’omplirà amb graves per augmentar el filtratge de les aigües grises. Aquetes, passaran prèviament per les arquetes de decantació per fer un pre-filtrarge d'olis sabons i matèries sòlides. I així, podrem retornar les aigües filtrades al nivell freàtic de manera més neta i sostenible.Amb l’arribada de nou material de construcció, podrem concloure el pou d’absorció i la producció de formigó pels cèrcols i solera.

Calç aèria (extreta de cloïsses)
Nova adquisició de graves


Últims encofrats per acabar totes les verdugades

D'una banda, hem seguit la línia d'investigació  pels arrebossats amb calç aèria de l'edifici. A principis de setmana vàrem aconseguir més subministrament d'aquesta calç extreta de la crema de cloïsses. Part de les proves que realitzarem seran per trobar les dosificacions més òptimes pels arrebossats gruixuts, arrebossats prims i acabats de pintura de calç.

Es faran proves per comprovar la seva duresa, resistència, i també la pigmentació del revestiment final.  Les proves que es realitzaran seran tres tipus de revestiments, per trobar quin es el més adient per l’edifici:

1r            Arrebossat gruixut de 1 de calç- 1 de sorra  -Arrebossat fi 2 de calç 1 de sorra

2n           Arrebossat gruixut de 2 de calç 3 de sorra – Arrebossat fi 3 de calç 2 de sorra

3r           Arrebossat gruixut 1 de calç 2 de sorra – Arrebossat fi  1 de calç 1 de sorra

Fent una de les mescles d'arrebossat gruixut

Aplicant l'últim arrebossat gruixut

Allisant l'arrebossat prim
Reomplint buits amb el morter de calç sobrant

                                       
D'altra banda, vam continuar buscant bambú i tifa per poder fer proves de filtres vegetals. El nostre objectiu seria poder fer les persianes i el fals sostre amb materials naturals i de proximitat de Missirah. Llavors, a finals d'aquestes setmanes, per primera vegada després de dos mesos fent excursions pels manglars, vam aconseguir trobar bambú.


A més a més, l’equip a part de treballar sense parar, també ha gaudit de descans i ha tingut temps per visitar indrets dels voltants de Missirah com la Reserva de Fathala, aquest cop sí, sense pluges; el recinte de 2000 hectàrees conserva la biosfera del delta de Salom, on l’equip vam poder observar la fauna i flora del territori en el seu estat més natural.
Dins el camp de l'oci, l'equip va tenir la oportunitat de tornar a Karang amb les voluntàries dentistes, amb les quals hem estat compartint espai i vida aquesta última setmana. Vam poder anar al mercat central i a comprar més teles senegaleses.

Mercat central de Karang (llotja del peix)
Botiga de teles dins el mercat


Per últim, ens agradaria compartir algunes de les imatges que nosaltres tenim la sort de contemplar cada dia aquí a Missirah, concretament les espectaculars postes de sol.

Equip TresCinc