1.11.19

PROGRAMA AWASUKA: Apostant per la preservació dels edificis històrics!


CAT

Una de les accions que Awasuka va iniciar fa aproximadament un any és la conscienciació sobre la preservació dels edificis històrics de Bhimphedi. En aquest indret hi ha tres tipus d'arquitectura diferents: Rana, Newar i Tamang, totes tres molt interessants en quant al seu valor històric i a les seves característiques antisísmiques.

En aquest sentit, el cap de setmana passat van venir a visitar el poble dos convidats especials: en Subodh Rana i la Evangeline Neve. 

En Subodh és descendent de la família dels antics ministres Rana de Nepal. Professionalment es dedica al turisme però té una gran afició per la història, que plasma des de fa 10 anys en el seu blog (History Lessons Nepal). Des d'Awasuka havíem consultat el seu blog en diferents ocasions i al final ens vam decidir a escriure-li. Ell no havia estat mai a Bhimphedi però, després de conèixer-nos, va decidir venir a visitar el lloc on els seus avantpassats havien construït tants edificis. Durant la visita del poble vam descobrir que va ser justament el seu avi (Juddha Sumshere JBR) qui va fer construïr el palau rana que ara és dins de la presó. També vam trobar que el "nostre" Palau Rana de l’orfenat és el més antic de Bhimphedi. Va ser construït per al Rei Surendra Bikram Shah, contemporani de Jung Bahadur Rana. És una llàstima que la NCO tirés a terra l'edifici principal del recinte... per sort als arxius d’Amics del Nepal encara en conservem algunes fotografies de l’any 1996. 

Després de la seva visita, en Subodh va escriure un blog que podeu llegir en aquest link: http://historylessonsnepal.blogspot.com/2019/10/rediscovering-bhimphedi.html

La Evangeline és una escriptora canadenca que viu a Nepal des de 1996. Actualment treballa com a editora a la revista ECS Magazine, una publicació sobre turisme i patrimoni. La seva revista va decidir publicar un article sobre Bhimphedi, arrel de la informació que en Subodh els hi va donar després de conèixer-nos. Sembla que mica en mica la nostra feina de difusió sobre els edificis patrimonials de Bhimphedi va obrint-se camí. La Evangeline va quedar molt sorpresa amb la historia del poblet de Bhimphedi i amb la varietat d’estils arquitectònics. Apart de l’article que ella escriurà, ens va demanar un article sobre l'arquitectura de Bhimphedi escrit per Awasuka, com a especialistes d'aquest poble.

Esperem que aquests articles mica en mica vagin fent que la gent prengui consciència sobre la preservació dels edificis històrics i ja no n'enderroquin cap més. 

ENG

One of the actions Awasuka started about a year ago is the awareness about the preservation of Bhimphedi's historic buildings. In this place there are three different types of architecture: Rana, Newar and Tamang, all three very interesting in terms of their historical value and their earthquake-resistant features.

In this sense, last weekend, two special guests came to visit the village: Subodh Rana and Evangeline Neve.

Subodh is a descendant of the family of former Rana Ministers of Nepal. He is professionally dedicated to tourism but has a great liking for history, which he has portrayed for 10 years in his blog (History Lessons Nepal). From Awasuka we had consulted his blog on different occasions and in the end we decided to write to him. He had never been to Bhimphedi but, after getting to know us, he decided to come and visit the place where his ancestors had built so many buildings. During the town visit we found out that it was precisely his grandfather (Juddha Sumshere JBR) who built the rana palace which is currently inside the prison compound. We also discovered that our "our" Rana Palace at the orphanage is Bhimphedi's oldest. It was built for King Surendra Bikram Shah, contemporary of Jung Bahadur Rana. It’s a pity that the NCO tore down the main building of the compound... Fortunately Amics del Nepal’s archives still have some photographs of this building from 1996.

After his visit, Subodh wrote a blog that you can read on this link: http://historylessonsnepal.blogspot.com/2019/10/rediscovering-bhimphedi.html

Evangeline is a Canadian writer living in Nepal since 1996. She currently works as an editor at ECS Magazine, a publication on tourism and heritage. Her magazine decided to publish an artcile about Bhimphedi, following the information Subodh gave them after meeting us. Seems our work on dissemination about Bhimphedi's heritage buildings finds its way little by little. Evangeline was very surprised by the history of Bhimphedi village and its variety of architectural styles. Apart from the article she will write, she requested us an article on the architecture of Bhimphedi written by Awasuka, as specialists in this town.

We hope all these articles will gradually make people aware of the preservation of historic buildings and no longer pull them down.