5.10.17

PROGRAMA AWASUKA: Welcome to Bhimphedi!


La setmana ha començat donant la benvinguda als nous voluntaris els i l’acabat de tots els elements exteriors de la construcció Dhunga Mato. 

El transcurs d’aquesta jornada s’ha donat a cap la finalització de l’escala de fusta i tota la carpinteria. Amb la posada de peus a Bhimphedi de Martí Domenech, Irene Vidal i Marta Guilera, ha sigut de grata ajuda pels antics voluntaris les aportacions d’aquest nous llicenciats en arquitectura.

B/B_____BHIMPHEDI/BALMANDIR

Els nous arquitectes ja han arribat a la vall. En Marti, la Irene i la Marta, van arribar el passat diumenge al municipi, on després de les gestions que van haver de fer a Katmandú ja estan preparats per començar el seu torn de 6 mesos amb molta il·lusió.

DM_____DHUNGA-MATO 

Els nous voluntaris van arribar quan estàvem a mitges amb la construcció de les escales, amb ells, vam col·locar les finestres i d’aquesta manera ja començaven a involucrar-se de ple en el projecte i a coneixer persoalment la comunitat local. 

Amb l’arribada dels nous voluntaris, vam dedicar les tardes després de treballar, a presentar als nouvinguts la gent amb la que treballem, passem les tardes, truquem per demanar ajuda…


A part, com a primera tasca individual, han començat a construir i col·locar les particions interiors.WS_____WORK SHOP 

El workshop de Bhimphedi ja esta preparat per ser cedit als nous voluntaris. Després de fer neteja a fons i l’inventari de totes les eines del programa, els nous Awasukeros ja estan assabentats de tots els recursos dels que disposen per la construcció de les següents vivendes. 

S_____SUPPING 

El primer contacte dels nous voluntaris amb en Devraj Devkota va ser una reunió molt productiva. Es va parlar del nou pla que es durà a terme a Supping, del transport dels voluntaris, del nou workshop, dels mistris, etc. Aquest meeting va servir per poder acabar de fer un bon traspàs d’informació i que d’aquesta manera els nous voluntaris poguessin tenir a l’abast totes les eines per seguir endavant amb el programa Awasuka des de Bhimphedi.