2.3.17

PROGRAMA AWASUKA: Avancem amb els lavabos!
DHUNGA-MATO MULTISPORTS PROTOTYPE

Seguim la major part del temps al Dhunga-Mato. Després de formigonar la plinth beam dels lavabos, s’ha començat a pujar mur: en una setmana hem pujat la meitat! Posteriorment es col·locaran les nosh que rigiditzen els murs. Pujar murs de dhunga(pedra) mato(fang) implica una cadena continua de diferents treballs. Uns preparen el mato barrejant l’argila amb aigua, uns altres es dediquen a picar les pedres per donar-li la forma adequada i els altres van pujant mur.

EL mur va pujant

Les diferents feines que s'han de fer per a pujar el mur

CONFINED BLOCK HOUSE PROTOTYPE 

Aquesta setmana poques visites s’han fet al prototip de bloc. Bàsicament s’han dut a terme acabats amb el morter, cobrint forats i fent acabats. Només faltaran les carpinteries per tenir-lo acabat!

Acabats del prototip de bloc