4.9.19

PROGRAMA AWASUKA: BLOCK, WOOD or STONE - VIDEO INICIS d'AWASUKA - BEGINNING OF AWASUKA VIDEOCAT

Els inicis del Programa Awasuka

Així va començar el programa AWASUKA, l’any 2015. Aquest video es va rodar durant la tardor del 2015 entre Nepal i Barcelona, per part de la periodista Sara Barrera. Més tard es van afegir unes imatges addicionals rodades per Juan Carlos Lausín a Barcelona. 
Per diversos motius no s’ha pogut publicar fins aquest any, però tot i el retard, hem cregut oportú fer-ho, per tal de documentar com es van viure els moments posteriors al terratrèmol. Apart dels participants del programa, en el reportatge tambe hi apareixen treballadors d’Amics del Nepal i habitants del poble de Bhimphedi.


Cal aclarir que la feina global del programa no es veu representada en aquest document visual. La majoria de les tasques es van anar materialitzant posteriorment a aquest rodatge: els prototips, la col.laboració amb Rotary Club Kantipur, les noves cases construïdes, les formacions sobre aigua potable, el sistema de reforç de cases, les cases reforçades, la construcció de xemeneies i les activitats entorn al mediambient entre d’altres.
Subtítols en català al video i en anglès a Youtube (cal activar-los).


ENG. 

The beginning of Awasuka Program

AWASUKA program began this way in 2015. This video was shot during the fall of 2015 between Nepal and Barcelona, by journalist Sara Barrera. Later on some additional images were added, shot by Juan Carlos Lausín in Barcelona.
For several reasons it has not been possible to publish it until this year, but despite the delay, we have considered it appropriate to do so, in order to document how the moments after the earthquake were experienced. Apart from the program’s participants, Amics del Nepal staffs and Bhimphedi villagers also appear in the report.

It should be clarified that the overall work of the program is not represented in this visual document. Most of the tasks were materialized much later after this shooting: the prototypes, the collaboration with Rotary Club Kantipur, the new houses, the drinking water trainings, the house retrofitting system, the retrofitted houses, the chimney construction and the enviromental activities, among others.
Subtitles in catalan in the video and in English in Youtube (must be activated).