24.5.19

PROGRAMA AWASUKA: BLOCK, WOOD or STONE - Song for Social Awareness about Architecture

CAT

Un dels objectius del Programa Awasuka (*) és aconseguir que els seus coneixements arribin al màxim nombre de persones possible. De vegades això representa inventar-se noves estratègies comunicatives fora de les vies tradicionals. Per això l’equip Awasuka ha decidit fer un vídeo musical de sensibilització per a transmetre coneixements sobre llars segures. En el curtmetratge la senyoreta Manzu explica als seus estudiants lliçons pràctiques sobre cases resistents als terratrèmols. Més endavant Sangeeta, un de les estudiants, comença a somiar amb el seu propòsit mentre se senten les primeres notes de la cançó... 


Block, Wood or Stone està escrita i composada per Monica Sans Duran, gravada per alguns dels millors músics de Nepal i produïda per un estudi de Katmandu, per tal de donar-li un so culturalment proper. El videoclip està realitzat per Bhimphedi Guys, un grup de dansa i producció de videoclips de Bhimphedi, que també fa treball social amb les seves creacions. El curtmetratge compta amb la participació d’alguns habitants del poble, d’un beneficiari del programa Awasuka i dels nens i nenes de Balmandir, l’orfenat d’Amics del Nepal a Bhimphedi. 

Awasuka agraeix especialment a Nirmal Lama, director de Bhimphedi Guys, les precioses idees aportades al guió del curtmetratge; al cinematògraf Pawan Susling per la intensa feina de post-producció i a les actrius novells Manzu Tamang i Arosha Magar, per la seva fantàstica actuació.

Awasuka i Bhimphedi Guys esperen que entengueu les lliçons d’arquitectura antisísmica, que gaudiu de la cançó i que ho compartiu. I si us agrada, deixeu un comentari al canal de Youtube en el vostre idioma natiu! 

(*) El programa Awasuka està desenvolupat per Amics del Nepal, base-A, CCD-UPC Universitat Politècnica de Catalunya, Agragaami Krishak Krishi Sahakaari i Rotary Club de Kantipur. Recentment també s'hi ha incorporat Rotary Club de Hetauda. Tots els sponsors apareixen al final del video.

CAST

Uno de los objetivos del Programa Awasuka (*) es conseguir que sus conocimientos lleguen al máximo número de personas posible. A veces esto representa inventarse nuevas estrategias comunicativas fuera de las vías tradicionales. Por eso el equipo Awasuka ha decidido hacer un vídeo musical de sensibilización para transmitir conocimientos sobre hogares seguros. En el cortometraje la señorita Manzù explica a sus estudiantes lecciones prácticas sobre casas resistentes a los terremotos. Más adelante Sangeeta, una de las estudiantes, comienza a soñar con su propósito mientras se escuchan las primeras notas de la canción ... 


Block, Wood or Stone está escrita y compuesta por Monica Sans Duran, grabada por algunos de los mejores músicos de Nepal y producida por un estudio de Katmandú, a fin de darle un sonido culturalmente próximo. El videoclip está realizado por Bhimphedi Guys, un grupo de danza y producción de videoclips de Bhimphedi, que también hace trabajo social con sus creaciones. El cortometraje cuenta con la participación de algunos habitantes del pueblo, de un beneficiario del programa Awasuka y de los niños y niñas de Balmandir, el orfanato de Amigos del Nepal a Bhimphedi.

Awasuka agradece especialmente a Nirmal Lama, director de Bhimphedi Guys, las preciosas ideas aportadas al guión del cortometraje; al cinematógrafo Pawan Susling por el intenso trabajo de post-producción y las actrices noveles Manzù Tamang y Arosha Magar por su fantástica actuación.

Awasuka y Bhimphedi Guys esperan que entendáis las lecciones de arquitectura antisísmica, que disfruteis de la canción y que la compartais. Y si os gusta, dejad un comentario en el canal de Youtube en vuestro idioma nativo!

(*) El programa Awasuka está desarrollado por Amics del Nepal, base-A, CCD-UPC Universidad Politécnica de Cataluña, Agragaami Krishak Krish Sahakaari y Rotary Club de Kantipur. Recientemente también se ha incorporado Rotary Club de Hetauda. Todos los espónsores aparecen al final del video.

ENG

One of the objectives of Awasuka Program (*) is to convey its knowledge to as many people as possible. Sometimes this means inventing new communication strategies outside the traditional channels. That's why Awasuka team has decided to make a musical awareness video to transmit knowledge about safe homes. In this short movie, Manzu Miss explains to her students practical lessons on earthquake resistant houses. Further on, Sangeeta, one of the students, begins to dream of her purpose while we listen to the first notes of the tune ... 


Block, Wood or Stone is written and composed by Monica Sans Duran, recorded by some of the best musicians in Nepal and produced by a Kathmandu Studio, in order to give it a culturally close sound. The video clip is made by Bhimphedi Guys, a dance and video productoin group from Bhimphedi, that also does social work with their creations. The short film has the participation of some villagers, a beneficiary of Awasuka program and the children of Balmandir, Amics del Nepal Children’s Home in Bhimphedi.

Awasuka is especially grateful to Nirmal Lama, Bhimphedi Guys director, for his contribution with precious ideas to the short film script; to the cinematographer Pawan Susling for the intense post-production work and to the new actresses Manzu Tamang and Arosha Magar for their fantastic performance.

Awasuka and Bhimphedi Guys hope you understand the lessons about earthquake-resistant architecture, that you enjoy the song and share it. And if you like it, leave a comment on the YouTube channel in your native language!

(*) The Awasuka program is developed by Amics del Nepal, base-A, CCD-UPC Polytechnical University of Catalonia, Agragaami Krishak Krishi Sahakaari and Rotary Club of Kantipur. Rotary Club of Hetauda has recently joined as well. All sponsors credited at the end of the video.