10.6.18

PROGRAMA AWASUKA: Moltes més notícies

Namasté sati! 

Les cases de Supin ja estan gairebé acabades. Aquell fruit que tan esperàvem ja esta collit i quasi llest per menjar! 
De les 7 cases noves que AWASUKA s'havia compromès a construir, només resten pendents d'acabar les 2 cases socials de Dungha Mato, i dues de bloc, 1 a Matlo Supping i 1 altra a Talo Supping, totes elles en fase de coberta. 
Pel que fa a les 5 cases on s'ha de fer reforç anti-sísmic, es començaran després dels monsons, ja que abans ha estat impossible degut a l’escassesa d'aigua en la zona de Matlo Supping.

TALO SUPPING 

La casa de la Saanti i l’Aku Prasad ( Dos espais de dhunga-mato ) és una de les cases ja finalitzades. Aquesta última setmana hem acabat la fase de la coberta de dues pendents, primer soldant l’estructura de barres d’acer (A) i seguidament unint les xapes d’acer ondulat amb cargols a la estructura. (B i C) La nostra feina ja ha finalitzat, ara els acabats finals queden en mans dels beneficiaris!
(A) Arnau i Anna revisant la soldadura de l’estructura de barres d’acer.

(B) Unint les xapes d’acer ondulat amb cargols a la estructura.

(C) Detall de la cumbrera, unint les xapes d’acer ondulat amb cargols a la estructura.
MATLO SUPPING 

Les cases de dos espais de bloc de Devraj i Chanumati també s’han finalitzat aquesta darrera setmana. El procés de construcció de la coberta ha sigut el mateix que a casa l’Aku, primer soldar l’estructura (D, E i F) i després unir la xapa amb cargols (G i H), amb la diferència que aquestes dues només son amb una sola pendent. 
(D) Moment de la soldadura de l’estructura de les barres d’acer.

(E) Moment de la soldadura de l’estructura de les barres d’acer.

(F) Moment de la soldadura de l’estructura de les barres d’acer.

(G) Unint les xapes d’acer ondulat amb cargols a l’estructura.

(H) Vista interior de la coberta quasi finalitzada. 

Fins aviat amics! 

Records a allà on sigueu. 

IAIA