29.1.18

PROGRAMA AWASUKA: Bones festes i feliç any nou!Namasté!

Després d’unes setmanes en les quals la nostra feina no sortia de la pantalla d’un ordinador, arriba l’hora d’acudir als emplaçaments no virtuals dels nous habitatges que el projecte d’Awasuka pretén construir i enllestir-ho tot per la posada en obra. L’aprovació de la NRA encara no la tenim però si no volem que la data límit per la construcció de les fonamentacions se’ns ‘mengi’, cal començar quan abans millor.

L’inici es tracta bàsicament d’un procés en el qual s’han de derruir els antics habitatges –en cas que sigui necessari-, comprovar que els emplaçaments tenen les mides mínimes i que s’allunyen suficientment de talussos –que poden enfonsar-se en cas de terratrèmol- i, en última instància, realitzar el replanteig per tal que els treballadors puguin excavar les rases on s’hi emplaçarà la fonamentació.

Tot i que l’ideal és començar a tot arreu amb la màxima celeritat possible, el replanteig dels habitatges ha estat un procés que hem realitzat escalonadament ja que alguns dels emplaçaments no estaven llestos en el moment de posar-nos-hi. De manera que la primera setmana d’obres a Supping ha consistit en anar pujant diàriament per anar completant-los mentre aprofitàvem per controlar el progrés de les excavacions, comprovant que se seguien les directrius marcades per nosaltres mitjançant fils i trossos de rodons.

A tot això nosaltres tenim una visita obligada a l’oficina d’immigració del Nepal el dia 1 de gener del 2018 per tal d’allargar el nostre visat aprofitant l’arribada del nou any.  Per tant, a la nostra manera d’entendre-ho, era importat que abans d’aquest inevitable viatge a Katmandú, tots els replantejos estiguin acabats, de manera que, al tornar, podem posar-nos directament amb les fonamentacions –considerant que els beneficiaris han tingut temps suficient per excavar totes les rases.

A més a més, un altre dels processos que cal seguir en aquest inici és la compra dels materials. Per això, un de nosaltres ha dedicat un dia d’aquesta setmana a anar a Hetauda amb alguns beneficiaris per fer la compra de tot allò necessari per les fonamentacions, principalment grava, sorra, ciment i rodons, i incloent-hi alguna eina indispensable.

Aquests materials s’utilitzaran pel formigó de neteja i per la ‘plinth beam’, el cèrcol sobre el que s’assentarà la nova casa, però cal precisar que el gruix de la fonamentació, el que es troba entre aquestes dues bandes de formigó, estarà constituït per Dhunga-Mato, és a dir, pedres i fang. D’aquesta manera els beneficiaris poden estalviar una part del cost normal d’una casa ja que la majoria d’ells compta amb aquests dos elements a casa seva i per tant no té necessitat de comprar-los.
Esperem que mentre som a Katmandú tots els beneficiaris puguin acabar la seva feina i que, al tornar, l’inici de les fonamentacions pugui realitzar-se sense impediments.

Bones festes i feliç any nou!


Irene, Marta i Martí