7.7.16

A NARÉ_3a Fase: s'acaba el ramadà i s'accelera el final del projecte!

Resum de les tres darreres setmanes al projecte de Thionck-Essyl... s'acosta el final del projecte!!


Setmana 22 

Kassoumaye!

Kassoumaye!

Oli bugato!

Encetem la segona setmana de Ramadà tal i com vàrem acabar la precedent, és a dir, continuant amb la col·locació de la xapa de la coberta i el tractament de la fusta blanca amb el Carbó Fini. D’altra banda, estem pendents de l’arribada al centre de nous voluntaris, aliens al projecte de Base-A però vinculats al de Acció Solidària del Vallès, dins del marc de la formació de les dones en termes d’agricultura i conserva d’aliments.

Tot i avançar a molt bon ritme amb la xapa, a principis de la setmana l’Eno ja intueix que mancaran encara algunes planxes per poder finalitzar la col·locació en ambdós mòduls. Per aquesta raó, dimecres hem anat a Bignona per efectuar pagaments pendents i realitzar una nova comanda de xapa urgent per poder mantenir el bon ritme i acabar amb la xapa aquesta mateixa setmana.

Aprofitant el viatge, vàrem efectuar la compra de les teles que faran de fals sostre i amagaran la xapa a dins de les futures classes. El principal motiu és el d’evitar els reflexos incòmodes a l’interior tot afegint un factor estètic per a les aules. En aquesta línia, la tria de les teles procura que siguin clares (per la lluminositat) i poc estridents (per no distreure l’atenció).

Paral·lelament, vàrem continuar amb les tasques de paisatgisme realitzant l’anivellament del terreny circumdant del segon impluvium. A més a més, vàrem comprar, plantar i protegir un cocoter i quatre tarongers, que donaran fruits i ombra a la parcel·la. I, seguint amb el condicionament de la residència de cooperants, en Lamine ha enllestit algunes peces de mobiliari que restaven pendents a la cuina i les habitacions.

A finals de setmana, la xapa ja estava col·locada en la seva totalitat i l’Eno i els seus maçons han començat amb la col·locació de l’estructura de fusta blanca que sostindrà la palla. En una nova intensa jornada de dejuni, han aconseguit clavar tota l’estructura del 1r mòdul de manera que ja es pugui començar amb la palla. No obstant, caldrà esperar a la setmana vinent per completar la col·locació de la fusta blanca ja que faltaran encara nombrosos llistons que hem encarregat en una nova comanda. 

Altra vegada, però, acabem la setmana tristos per un nou comiat; l’Angi, la nostra especialista en paisatgisme, abandona el centre després de 2 mesos d’estada. No obstant som més nombrosos que a l’inici de la setmana ja que també han arribat els 3 agrònoms que conviran amb nosaltres fins ben entrat l’agost.

Bo esemaine diamenediole

Luka Mané i Martí Diediou

Setmana 23

Kassoumaye! 

Kassoumaye kept! 

La tercera setmana del Ramadà té un objectiu clar: col·locar tota la palla de les cobertes d’ambdós mòduls, per tal que, quan arribin les pluges, cosa que s’apropa cada vegada més, ja les puguem donar per acabades. A més a més, l’Eno, que ha de dirigir la següent fase de l’obra en la que s’hi faran la solera i els acabats, estarà tota la setmana a Ziguinchor per raons familiars (aprofitant que els excedents de palla impossibiliten el treball a ras de terra). 

Dit i fet, la setmana comença dilluns ben d’hora ben d’hora, quan en Thiokuli i el seu equip arriben a l’obra per començar a pujar a dalt de la coberta del primer mòdul la palla que serà necessària per cobrir-la del tot. Paral·lelament, nosaltres, els alulums, hem d’anar transportant la palla que estava emmagatzemada a casa del veí, a cobert de la pluja. Tots plegats hem de parar atenció i vestir de llarg, perquè la palla seca produeix picors i rascades que més val evitar. 

Tot i el dejuni, els maçons treballen a bon ritme i, en tres dies, han acabat amb la col·locació de la palla del 1r mòdul. En canvi, pel que fa a la nova comanda de fusta blanca, les coses no han rutllat tan bé i, fruit de mals entesos, no és fins dimecres a la tarda que rebem les noves planxes. El problema és que, una vegada conclòs el primer mòdul, en Thiokuli i el seu equip no poden continuar amb la seva feina, fins que no es finalitzi la col·locació de l’estructura de fusta blanca del segon mòdul. 

L’objectiu de col·locar tota la palla d’ambdues cobertes s’allunya, però segueix sent factible, ja que en tres dies n’hi ha prou per completar un mòdul sencer, i els maçons, al ser musulmans, estan disposats a treballar en diumenge. Per això, no obstant, és necessari que l’estructura de fusta blanca quedi resolta en una sola jornada –la del dijous-; quelcom que no acaba succeint a causa d’un tall de la corrent que es prolonga fins ben entrada la tarda del dijous i que ens impedeix de tallar les planxes en llistons i que, per tant, ens obliga a mantenir l’obra completament parada al no haver-hi fusta per col·locar ni estructura per sostenir la palla. 

El divendres, per fi, es recupera la normalitat i la màquina del rabotage ens permet tallar les planxes a primera hora, de manera que, al llarg de la jornada, l’estructura de la coberta del 2n mòdul, es dóna per finalitzada. Així, en Thiokuli pot reprendre la feina i, inshalla, dilluns de la propera setmana ja tindrem tota la palla col·locada sobre les cobertes. 

Tot i així, la setmana dóna encara marge a un nou ensurt; diumenge al migdia cau un xàfec tropical que sembla indicar que la temporada de pluges ha començat. 

Bo esemaine diamenediole 

Luka Mané i Martí Diediou

Setmana 24

Kassoumaye!

Tal i com s’havia previst, el dilluns a la tarda ja es donen per finalitzades les cobertes d’ambdós mòduls. Així, sembla que, justet, però hem arribat a temps per l’inici de l’hivernage. No obstant, la nit del mateix dia, peta una tempesta tropical que descarrega fortíssimes ratxes de vent, llamps i trons, i una tromba d’aigua considerable. 

L’endemà, tot i pensar que ja estàvem llestos per l’hivernage, veiem com algunes zones dels murs perimetrals de les aules estan molt humides. El fet és que, tot i que la palla estigués ben col·locada, el voladiu de les xapes no és suficient com perquè els regalims de la pluja no s’hi filtrin. 

Fruit d’aquesta situació, vam tractar de minimitzar el problema tapant l’entrada d’aigua a la part superior de la coberta. Tot i això, el dijous es va repetir l’escenari de pluja del dilluns, altre cop amb fortes ventades, fins al punt que algunes de les filades de palla van aixecar-se, fent evident que caldria reajustar-la. Així, vam avisar el Txukulí perquè vingués amb el seu equip i poguessin reforçar l’anclatge a l’estructura de fusta. Paral·lelament, discutint-ho detingudament amb l’Eno –l’encarregat de la coberta-, vam considerar que, per molts ajustos que s’hi fessin, el més prudent seria de col·locar xapa metàl·lica a tota la superfície de coberta. D’aquesta manera, per molt que poguessin haver-hi filtracions d’aigua, ningun element constructiu es veuria afectat per les humitats.

Per tant, es va realitzar una nova comanda de xapa que ha arribat a finals de setmana i que es col·locarà al llarg de la propera setmana. D’altra banda, el Thiokulí i els seus han finalitzat amb els ajustos de la palla i, en conseqüència, en cas de noves pluges, la coberta protegirà considerablement els elements de les aules.

Paral·lelament al treball de coberta, els maçons ha començat el treball a ras de terra. Amb les carretes han anat transportant sorres de tipologies variades per, posteriorment, compactar el terreny, prèviament al formigonat de la solera de les aules. En aquest procés, els btc restant han quedat a cobert de la pluja a l’espera del seu futur ús.

Fent una mirada retrospectiva, el mes del Ramadà ha estat provocant un endarreriment considerable de l’obra junt amb els efectes de les primeres pluges. No obstant, la propera setmana ja s’acaba el període de dejuni i, tot i que implica l’existència de dies festius intersetmanals, esperem que l’obra comenci a reprendre el ritme estipulat. 

Bo esemaine diamenediole i feliç Korité!

Luka Mané i Martí Diediou