5.10.12

FINALISTES al Concurs "Construir la prevenció de la Malària"

base-A ha quedat finalista  del Concurs Internacional "Building Malaria Prevention" , organitzat per Archive , una organització internacional sense ànim de lucre  per combatre la malaltia entre els més desfavorits mitjançant accions en l'habitatge i el disseny ambiental. 

A través de la campanya "Building Malaria Prevention", es pretén millorar 24 habitatges i locals de capacitació a la comunitat de Minkoaméyos, situada a Yaoundé, Camerun, per estar millor preparats en la lluita contra la malària. El que fa que el projecte sigui realment únic és que la salut, en particular la prevenció de malalties, és un component essencial de tot el procés, des del disseny a la construcció. Archive pretén sensibilitzar amb aquesta campanya  sobre el paper de l'habitatge i el disseny ambiental, canviant la manera cd'actuar de les comunitats davant els problemes sanitaris mundials. Mentre que les idees generades al concurs seràn inicialment aplicades a nivell local específic, ténen l'objectiu de ser globalment transferibles.Base-A ha quedado finalista del Concurso Internacional "Building Malaria Prevention"  organizado por Archive,  una organización internacional sin ánimo de lucro para combatir la enfermedad entre los más desfavorecidos mediante acciones en la vivienda y el diseño ambiental.

A través de la campaña "Building Malaria Prevention", se pretende mejorar 24 viviendas y locales de capacitación en la comunidad de Minkoaméyos, situada en Yaundé, Camerún, para estar mejor preparados en la lucha contra la malaria. Lo que hace que el proyecto sea realmente único es que la salud, en particular la prevención de enfermedades, es un componente esencial de todo el proceso, desde el diseño a la construcción. Archive pretende sensibilizar con esta campaña sobre el papel de la vivienda y el diseño ambiental, cambiando la manera de actuar de las comunidades ante los problemas sanitarios mundiales. Mientras que las ideas generadas en el concurso serán inicialmente aplicadas a nivel local específico, tienen el objetivo de ser globalmente transferibles.
Base-A has been a finalist in the International Competition "Building Malaria Prevention" organized by Archive, an international non-profit organizations to fight the disease among the disadvantaged by actions in housing and environmental design.

Through the campaign "Building Malaria Prevention", is intended to improve 24 homes and local training in Minkoaméyos community, located in Yaoundé, Cameroon, to be better prepared in the fight against malaria. What makes the project truly unique is that health, including the prevention of diseases is an essential component of the entire process. From the design to construction Archive aims this campaign to make people be aware of the role of housing and environmental design, changing the way of acting of communities facing global health issues. The ideas generated in the contest will be initially applied locally, but the final aim is that they will also be globally transferable.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Enhorabona!!! Felicitats per la feina, l'esforç i l'entusiasme que transmitiu. Molt bé, de debó.
Manel Mérida