3.9.22

S10.11_PROJECTE CLÍNICA MISSIRAH : 2na FASE 2022

 

SETMANA 10 i 11 (21/08/2022 - 03/09/2022)


Durant aquesta primera setmana l’obra ha estat parada a causa de no arribar els diners suficients per les partides que seguien. Això ha causat un endarreriment dels timings que prèviament havíem previst amb el diagrama de Gant, i això ha provocat uns sobre costos en la construcció que no estaven contemplats.

Tot i els imprevistos, aquest temps ens va servir per visitar Kaolack, centre neuràlgic del comerç i materials de la regió del Fatick. La visita a Kaolack amb el constructor, ens va servir per conèixer les quincalleries que freqüenta ell i els materials dels que podem disposar al llarg de tota la construcció, com ara, unes plaques de bambú entramat que ens van semblar molt interessants pel falç sostre de l'edifici.L’onzena setmana va començar amb l’arribada del segon torn del nostre equip, i per tal de fer més especial la retrobada, vam decidir fer uns dies de turisme tots junts per tal de poder familiaritzar-se amb el país i la cultura des d’un punt de vista diferent al que es trobaran a Missirah.A mitjans de setmana vam dirigir-nos a Missirah finalment, on vam tenir diverses reunions per posar-nos al dia amb l’obra després del llarg temps d’inactivitat.

Amb la reactivació de l’obra, hem pogut continuar amb el moviment i reomplert de terres, hem finalitzat les verdugades del passadís posterior i s’han començat les instal·lacions tant elèctriques com sanitàries.
Equip TresCinc

20.8.22

S8.9_PROJECTE CLÍNICA MISSIRAH : 2na FASE 2022

 

SETMANA 8 i 9 (07/08/2022 - 20/08/2022)


L’equip TresCinc, degut a la poca activitat de l’obra, es va dedicar a continuar amb les investigacions de bioconstrucció i material local per fer els acabat de la clínica. En aquestes dues setmanes ens vam voler centrar en els arrebossats de calç; tot i que vam continuar anant a buscar bambú, tallant-lo i llimant-lo, per posteriorment fer proves de persianes.

Vàrem provar tres acabats diferents d'arrebossats de calç. A partir d’aquestes dosificacions el primer pany de paret vam utilitzar un arrebossat gruixut de 1C 1S amb un arrebossat fi de 2C 1S, pel segon pany va ser un arrebossat gruixut de 2C i 3S amb un arrebossat fi de 3C i 2S; i per últim, al tercer pany  vam utilitzar la dosificació d’arrebossat gruixut de 1C i 2S amb un arrebossat fi de 1C i 1S.Pels acabats de pintura de calç vàrem fer dues pigmentacions diferents, una blanca que és el resultat de la calç sense cap pigment; i una altra de pintura de calç amb l’argila utilitzada per la producció dels blocs de BTC, per donar-li així, un aspecte més terròs.

Finalment, després de fer les diferents proves tant d’abrasió, com d’erosió i retracció per saber quin  acabat era el més dur i fàcil d’aplicar per l’edifici, vàrem escollir la primera dosificació d’arrebossat gruixut 1C 1S i arrebossat fi 2C 1S amb l’aplicació de pintura de calç.

Els resultats de les proves van ser molt positius, i veiem amb bons ulls poder aplicar aquesta tècnica a l’edifici per tots els avantatges bioclimàtics que aportarà a la construcció.

  


Degut a un problema de solvència econòmica pel pagament de les partides, els avenços realitzats en l’obra durant aquesta setmana han sigut més lents. Només s’han pogut finalitzar els cèrcols de tota la solera. Llavors, ara ja tenim acabats el que serien els fonaments del edifici fins els cèrcols; el pas següent, serà fer les verdugades del passadís, i reomplir, compactar i la col·locar l’armat de la solera.


D’altra banda, els cooperants, vam aprofitar el cap de setmana per anar a visitar una de les altres obres realitzades per l’associació Base-A, la de l’escola de Gague Cheriff, la qual s’ha realitzat ja una de les dos aules previstes, amb la tècnica d’estructura muraria de BTC. Aquest projecte encara en construcció, el vam poder veure gràcies a l’Arantxa, una de les cooperants que va participar en el seu procés de construcció de l’escola, la qual estava allà els dies que vam anar-hi. A més a més d'anar a veure la construcció de Base-A, també vam aprofitar per acostar-nos a la ciutat costanera de Foundigne, a la qual s'ha inaugurat un gran pont fa poc més de 6 mesos.
Per últim, a part de continuar treballant al despatx, al final d'aquestes dues setmanes van venir el nou grup de voluntaris, en el qual hi havien 3 educadores que han preparat una escola d'estiu per tots el nens de Missirah, i hem pogut ajudar a organitzar alguna activitat.

Equip TresCinc

6.8.22

S6.7_PROJECTE CLÍNICA MISSIRAH : 2na FASE 2022

 

SETMANA 6 i 7 (24/07/2022 - 06/08/2022)


Ara just ens trobem a l'equador del primer torn; on els cooperants seguim amb la construcció de les últimes verdugades de l'edifici, completant així, els fonaments de la part del quiròfan, de l'oficina d’en Konte i de la sala polivalent.

Una vegada finalitzats tots els murs enterrats al terreny s’han armat i encofrat els cèrcols. Aquests, de 30 cm,  s’ha deixat el seu armat de superior descobert, i així facilitar la futura connexió amb l’armat de la solera.Paral·lelament, aquestes dues setmanes hem estat fent la construcció del pou d’absorció. El pou, drenant per la part inferior i les seves cares, s’omplirà amb graves per augmentar el filtratge de les aigües grises. Aquetes, passaran prèviament per les arquetes de decantació per fer un pre-filtrarge d'olis sabons i matèries sòlides. I així, podrem retornar les aigües filtrades al nivell freàtic de manera més neta i sostenible.Amb l’arribada de nou material de construcció, podrem concloure el pou d’absorció i la producció de formigó pels cèrcols i solera.

Calç aèria (extreta de cloïsses)
Nova adquisició de graves


Últims encofrats per acabar totes les verdugades

D'una banda, hem seguit la línia d'investigació  pels arrebossats amb calç aèria de l'edifici. A principis de setmana vàrem aconseguir més subministrament d'aquesta calç extreta de la crema de cloïsses. Part de les proves que realitzarem seran per trobar les dosificacions més òptimes pels arrebossats gruixuts, arrebossats prims i acabats de pintura de calç.

Es faran proves per comprovar la seva duresa, resistència, i també la pigmentació del revestiment final.  Les proves que es realitzaran seran tres tipus de revestiments, per trobar quin es el més adient per l’edifici:

1r            Arrebossat gruixut de 1 de calç- 1 de sorra  -Arrebossat fi 2 de calç 1 de sorra

2n           Arrebossat gruixut de 2 de calç 3 de sorra – Arrebossat fi 3 de calç 2 de sorra

3r           Arrebossat gruixut 1 de calç 2 de sorra – Arrebossat fi  1 de calç 1 de sorra

Fent una de les mescles d'arrebossat gruixut

Aplicant l'últim arrebossat gruixut

Allisant l'arrebossat prim
Reomplint buits amb el morter de calç sobrant

                                       
D'altra banda, vam continuar buscant bambú i tifa per poder fer proves de filtres vegetals. El nostre objectiu seria poder fer les persianes i el fals sostre amb materials naturals i de proximitat de Missirah. Llavors, a finals d'aquestes setmanes, per primera vegada després de dos mesos fent excursions pels manglars, vam aconseguir trobar bambú.


A més a més, l’equip a part de treballar sense parar, també ha gaudit de descans i ha tingut temps per visitar indrets dels voltants de Missirah com la Reserva de Fathala, aquest cop sí, sense pluges; el recinte de 2000 hectàrees conserva la biosfera del delta de Salom, on l’equip vam poder observar la fauna i flora del territori en el seu estat més natural.
Dins el camp de l'oci, l'equip va tenir la oportunitat de tornar a Karang amb les voluntàries dentistes, amb les quals hem estat compartint espai i vida aquesta última setmana. Vam poder anar al mercat central i a comprar més teles senegaleses.

Mercat central de Karang (llotja del peix)
Botiga de teles dins el mercat


Per últim, ens agradaria compartir algunes de les imatges que nosaltres tenim la sort de contemplar cada dia aquí a Missirah, concretament les espectaculars postes de sol.

Equip TresCinc
23.7.22

S5_PROJECTE CLÍNICA MISSIRAH : 2na FASE 2022

 

SETMANA 5 (17/07/2022 - 23/07/2022)El diumenge dia 17 ens vam reunir amb en Sam, un productor de blocs de BTC de Tobacouta, la població principal més propera a Missirah. Gràcies a la proximitat de la producció dels blocs hem pogut introduir el BTC al disseny de l’edifici per a l’aixecament dels murs, per tal de proporcionar un millor comportament tèrmic.

Màquina i lloc de producció dels BTC
Trobada amb en Sam 


Al llarg de la cinquena setmana s’han finalitzat les verdugades de la part d’òptics. D’altra banda, com paral·lelament s’havien estat preparant els armats dels cèrcols, s’han pogut col·locar i començar el formigonat d’alguns d’aquests a partir de l’encofrat de fusta. Els cèrcols tenen un cantell de 30cm. Cal destacar que s’ha deixat una part de l’armat vist per tal de facilitar la connexió en un futur amb la malla d’armat de la solera, per així funcionar de manera més unitària. Acabant la última filada de la verdugada

Col·locant l'armat dels cèrcols

Col·locant l'encofrat del cèrcols


Vertint el formigó dels cèrcols


A més a més de l'obra, en els temps morts l'equip hem continuat explorant el poble i els seus voltants. Una de les nostres aficions és anar comprar i descobrir nous productes locals, com ara fruites exòtiques que a Barcelona no es troben, i així també creem vincle amb les dones que venen els productes al port. D'altra banda, alguns dels membres de l'equip han començat a jugar a futbol a l'equip del barri, i a entrenar-se cada dia (si les pluges ho permeten), ja que molt properament es celebrarà el torneig de futbol entre barris.
Al llarg d'aquesta setmana hem començat a experimentar el què són les pluges de veritat, tot i que encara no hem arribat a l'època forta del monsons, per això mateix l'obra va cada vegada més lenta, ja que els treballadors han d'anar fent pauses i el seu ritme es regeix per la intermitència dels xàfecs.
Amb aquestes condicions meteorològiques vam intentar anar a la Reserva Natural de Fathala per tal de fer el safari i veure la fauna, però quan vam arribar al lloc ens van dir que amb totes les pluges els camins de sorra eren inaccessibles, llavors només vam poder veure els animals que tenien a fora. Però tot i així, aprofitant el viatge vam fer una paradeta a Karang, un poble fronterer amb Gàmbia conegut per ser un poble de comerciants, on vam poder comprar diferents teles amb estampats típicament senegalesos.


Camí de la reserva de Fathala fins a Karang
Passejant pels carrers de Karang


El dinar de cada diaEquip TresCinc