7.2.13

Taller infantil d'expressió artística amb argiles
Aquesta setmana hem participat en col·laboració amb l'associació ESTEPA, en un taller per a nens i nenes de l'escola pública Joan Miró de Badalona.
L'activitat es troba a dins de la setmana cultural de "L'ESPAI I LA TERRA" sobre el coneixement del sistema solar, i la relació de les persones amb l'univers.


Els nens i nenes han posat en pràctica les seves qualitats artístiques amb la creació de diversos murals amb terres naturals de diferents colors de la casa Ecoclay, empresa especialitzada en revestiments amb argila per espais interiors d'habitatges saludables. 

Dins i fora de les aules, a través de la terra, l'aigua i el sol com a eines de treball, els més petits han descobert des de l'experiència amb les seves propies mans que la terra és un material de construcció natural i saludable.

Esta semana hemos participado en colaboración con la asociación ESTEPA,  en un taller para niños y niñas de la escuela pública Joan Miró de Badalona.La actividad se encuentra dentro de la semana cultural de "L'ESPAI I LA TERRA" sobre el conocimiento del sistema solar, y la relación de las personas con el universo.Los niños y niñas han puesto en práctica sus cualidades artísticas con la creación de varios murales con tierras naturales de diferentes colores de la casa Ecoclay  empresa especializada en revestimientos con arcilla para espacios interiores de viviendas saludables.

Dentro y fuera de las aulas, a través de la tierra, el agua y el sol como herramientas de trabajo, los más pequeños han descubierto desde la experiencia con sus propias manos que la tierra es un material de construcción natural y saludable.

This week we have participated, in collaboration with the association ESTEPA, in a workshop for children in the public school Badalona Joan Miró. The activity is within the cultural week "L'ESPAI I LA TERRA" on the knowledge of the solar system, and the relationship of people with the universe. 
Children have implemented their artistic qualities with the creation of several murals with natural lands of different colors of the house Ecoclay, company specialized in indoor clay coatings for healthy homes.    

Inside and outside the classroom, through the soil, water and sun as work tools, the smallest children have discovered from experience with heir own hands that the earth is a natural and healthy building material.