24.8.12

Construint els murs de BTC. Compte enrere!
Comença el compte enrere per a la finalització del projecte de Cabrousse. Un cop acabada la coberta, s'han iniciat els treballs per aixecar els murs de tancament de l'aula, que queden protegits de les pluges, cada vegada més freqüents. 

Els murs són fets de blocs de terra compactada, una tècnica sostenible ja que no requereix cocció i porta una petita quantitat de ciment (8-10%). Aquesta és, a més, una tècnica de construcció saludable, ja que l'argila que contenen els blocs de terra, fa que les parets siguin transpirables.  

La Hilda i la Teresa, les dues voluntàries que estan dirigint les últimes fases de l'obra, passaran aquesta darrera setmana a Casamance acabant els murs, el paviment i deixaran encarregades les fusteries de les finestres i la porta. Molts ànims per aquesta recta final!!
Empieza la cuenta atrás para la finalización del proyecto de Cabrousse. Una vez acabada la cubierta, se han iniciado los trabajos para levantar los muros de cerramiento del aula, que quedan protegidos de las lluvias, cada vez más frecuentes.

Los muros son de bloques de tierra compactada, una técnica sostenible ya que no requiere cocción y lleva una pequeña cantidad de cemento (8-10%). Ésta es, además, una técnica de construcción saludable, ya que la arcilla que contienen los bloques de tierra, comporta que las paredes sean transpirables.


Hilda y Teresa, las dos voluntarias que estan dirigiendo las últimas fases de la obra, pasarán esta última semana en Casamance terminando muros, pavimento y dejando encargadas las carpinterías de ventanas y la puerta. Muchos ánimos para esta recta final!!
The countdown to the ending of the Cabrousse project starts. Once the roof is finished, work has begun to lift the enclosure walls of the classroom, so that they will be protected from the more frequent rains.
The walls are made of compressed earth blocks, a sustainable technique that does not require “cooking” and takes a small amount of cement (8-10%). This is also a healthy construction technique, as the clay contained in the earth blocks implies that the walls are breathable.

Hilda and Teresa, the two volunteers who are leading the latter stages of the work, will spend this last week in Casamance finishing walls, floors, and getting the windows and door ordered to be delivered. Many wishes of energy for this final step!!!