13.3.17

PROGRAMA AWASUKA: fossa sèptica acabada, i murs dels lavabos pujats!

DHUNGA-MATO MULTISPORTS PROTOTYPE

Hem començat la setmana acabant la fossa sèptica. Hem tret tot el encofrat interior i un cop tret s’ha col·locat la tapa. La resta de feina seguia a les latrines. S’ha col·locat l’escaleta de meitat de mur i seguidament els andamis de bambú per a continuar el mur, que també s’ha acabat aquesta setmana. Un cop acabat la altura del mur s’ha col·locat l’ultima escaleta. Només faltarà la coberta, les portes i la solera per a tenir les latrines llestes!Acabant la fossa sèptica

El procés dels lavabos

Visió generalCONFINED BLOCK HOUSE PROTOTYPE 

En el prototip de bloc hem col·locat les marqueteries de les finestres, que les vam estar preparant al taller. La setmana que bé podrem acabar les marqueteries, nomes faltarà la porta perquè la Santamaya pugui estrenar la casa!

Les fnestres de la Maya!