28.8.17

PROGRAMA AWASUKA: Beli Bethaula!


L’ultima setmana de l’equip de coordinació en terres nepalís, ha estat molt productiva!

Amb les successives visites d’obra, meetings i plans de ruta dels projectes, varen assentar les bases per la continuïtat del programa i els seus nous horitzons.

DM_____DHUNGA- MATOAmb ritme fresc i costant, els treballadors del Dhunga Mato, estan impacients per veure finalitzada la ‘cumbrera’ de la seva construcció. Per aquests motiu, aprofitant els últims anticiclons, abans de la entrada de l’època forta dels Monsons, es va poder fer, durant la setmana, totes les tasques programades, com la posada de totes les corretges i les seves rigiditzacions.

Col·locació dels Purlings


En una de les visites d’obra, es va decidir que els esglaons havien de tenir una lleugera inclinació cap en fora, per evitar que l’aigua entres dins del mur i facilitar, així, la seva evacuació quan plogui.

Escala de FormigóA part, la setmana es va aprofitar per refer l’escala de bambú, degut que l’anterior estava molt malmesa.


Escala de Bambú

P_____PATRA’S PROTOTIPE

Uns dels objectius de l’equip de Barcelona, abans de tornar a la Ciutat Comtal, és el de deixar ben enllestit el que s’ha fet, que l’estat dels prototips és el correcte i assegurar-se de que tot disposa dels requisits per ser un habitatge confortable.

Ultims acabats de la casa social “Patra”.


A_____ACTUALITAT

Després de dos anys de programa, s’ha volgut magnificar la continuïtat dels treballadors que s’han bolcat plenament en fer factible aquesta causa solidaria de construcció d’habitatges. El contacte i el diàleg han estat constants. Hem parlat contínuament amb els contraparts de Awasuka. Aquesta avinença i bon enteniment entre voluntaris i nepalis es va visualitzar, de forma molt emotiva, fent una festa commemorativa entre tots, i premiar, amb una titulació de mistris, als amics Awasuka, per donar continuïtat al projecte. En aquesta entrega van assistir personatges cèlebres del país com Arun Pokharel President del Rotary Club Kantipur Prabhat Yonzon, conector entre les dos entitats i Devraj Devkota, contrapart d’Agragami.

Celebració de la continüitat del programa