19.9.22

S14.15_PROJECTE CLÍNICA MISSIRAH : 2na FASE 2022


SETMANA 14 i 15 (19/09/2022 - 02/10/2022)


Tot i les grans tempestes que vam tenir, durant les setmanes 14 i 15 es va avançar molt l'obra. Es van col·locar tots els tubs d'electricitat, es va aplanar el terreny i es va posar l'armat a sobre una capa impermeable. Així es va poder formigonar per poder fer la solera de l'edifici. Un cop seca, els obrers van començar a pujar les primeres filades de blocs de formigó. L'edifici s'ha dissenyat amb 5 filades de blocs de formigó més un cèrcol des d'on es començarà a construir amb blocs de BTC fins a la coberta.


Paral·lelament, el segon torn vam seguir amb les proves i els estudis que va començar el primer grup. Vam tallar i tractar bambú per fer un prototip de persiana. A més vam aplicar les capes de calç sobre un rectangle de 1x2m en una paret exterior per comprovar la seva resistència davant de les pluges i el sol, a més de saber la quantitat necessària de calç per cada metre quadrat.


Després d'alguns inconvenients per les pluges del mes de setembre, ja a finals d'aquestes dues setmanes, van arribar els blocs de BTC i l'argila tractada per poder fer-ne el morter. Així es van poder començar a pujar la resta dels murs començant per la sala d'òptics.

Equip TresCinc