31.10.22

S20.21_PROJECTE CLÍNICA MISSIRAH : 2na FASE 2022

 

SETMANA 20 i 21 (31/10/2022 - 13/11/2022)

En aquestes dues setmanes els dos equips, tant els obrers com els fusters, van avançar bastant. 


Per una banda, un cop acabada l'elevació dels murs van encofrar els pilars i els van formigonar. Seguidament, van fer l'últim cèrcol de la resta de les sales excepte el del quiròfan, que aquest es va fer a part ja que era un cèrcol de triple armat en comptes de dos. Aquest espai anirà cobert amb un forjat unidireccional de biguetes i revoltons i el cèrcol es formigonarà conjuntament amb el forjat.


Per començar amb el forjat del quiròfan van arribar els puntals i es va començar a encofrar. Paral·lelament, l'equip vam estar treballant en l'estructura de fusta per la protecció solar. Un cop dissenyada, vam fer una reunió amb els fusters i el nostre constructor per presentar-los la proposta pensada.

Ja a finals de setmana, un cop finalitzades totes les encavallades les van pujar i fixar totes a sobre els murs.

Equip TresCinc