23.11.17

PUNT RAVAL! Per la millora de les condicions d'habitabilitatAquesta entrada és per presentar el nou projecte que l'associació Base-A, conjuntament amb el Col·lectiu Arquitectes de Capçalera i l'associació Bioarquitectura Mediterrània han començat a possar en marxa aquests darrers mesos. Es tracta d'una oficina gratuïta d'atenció al ciutadà per impulsar la millora de l'habitabilitat i la detecció de casos de mobbing immobiliari, amb especial interès en la identificació i solució de problemes de salubritat, pobresa energètica i creació d'espais comuns. Ens situem al barri del Raval de Barcelona com a inici del projecte per la situació de fragilitat urbana en què es troba immers des de fa uns anys.

Aquest barri, antigament conegut popularment com a Barri Xino, és un dels quatre barris de què es compon el districte barceloní de Ciutat Vella, sent el més densament poblat. L'anomenat urbanisme democràtic va propiciar una sèrie de transformacions orientades a la millora de les condicions de vida dels habitants del barri. Aquestes millores, però, s'han enfocat en molts casos al turisme, deixant en segon pla la millora de la qualitat de vida dels veïns.

Aquesta situació fa que la pressió del mobbing immobiliari a la zona sigui cada vegada més elevat, fenomen que expulsa els veïns per a convertir les habitatges en objecte de l'especulació inmobiliària. Enfront aquesta situació, és necessari repensar la ciutat, afrontar la problemàtica de l'habitatge amb tota la complexitat que sigui possible. Es pretén trencar la idea de la "Barcelona posa't guapa" i de l'arquitectura icònica de gran consum territorial.

El col·lectiu Arquitectes de Capçalera és un apropament a l'habitatge a travès de l'usuari i de la comunitat. Entén l'arquitectura com unes relacions entre l'habitant, l'espai que el conté, les seves activitats i els objectes que necessita per realitzar-les. AC no és un catàleg de solucions, ni un llenguatge arquitectònic, ni un conjunt de regles aplicar. És una metodologia de treball que entén l'habitatge des de l'habitar de l'usuari, que s'adapta a cada barri. El primer pas consisteix a establir Contacte amb l'usuari, generant una complicitat entre el grup d'estudiants i els veïns.

A aquest efecte es munta una "OFICINA D'ATENCIÓ Al CIUTADÀ", on els veïns poden acostar-se i plantejar les problemàtiques a nivell d'habitatge o de barri que considerin. En paral·lel, s'entra en contacte amb associacions i col·lectius del barri. És fonamental comptar amb un equip pluridisciplinari. El segon pas consisteix a realitzar una Cartografia. El veí obre les portes de la seva casa als estudiants, que l'analitzen des del punt de vista de l'habitar. També s'estudia la relació de l'habitant amb el barri a través dels seus costums, els recorreguts i els hàbits.

El tercer moment consisteix a realitzar una Proposta, sempre des del treball en un equip pluridisciplinar. No hi ha solucions de catàleg per a la complexitat que sosté un edifici. Es proposen solucions a les problemàtiques de cada cas, que poden abastar des de micro-projectes fins a operacions de major escala. Enfront una situació en la qual l'arquitectura es realitza amb materials industrials no respectuosos amb el medi ambient, es proposa una alternativa de construcció que entengui l'entorn.

El repte ara, és tornar a unir l'arquitectura amb l'entorn, eines lligades al disseny del mateix edifici i utilitzant la bioconstrucció com a eina per fomentar una arquitectura sostenible. Base-a es una associació de joves arquitectes i estudiants d'arquitectura i arquitectura tècnica, que volem utilitzar l'arquitectura com a eina de transformació social. Es desenvolupen projectes de cooperació local i internacional que busca el disseny de solucions amb materials ecològics i de baix cost. Finalment, es realitza una Tornada a l'usuari en forma de dossier, que conté tot el treball realitzat o en alguns casos, la construcció del projecte, mitjançant una arquitectura de BioConstrucció.

A les properes entrades anirem explicant com es desenvolupen alguns dels projectes que ja estan en marxa! Fins aviat!


L'equip de Punt Raval al Festival d'Economia Solidària de Catalunya, el passat Octubre de 2017

Reunions de l'equip tècnic +  el Dídac i la Esther (advocats) i la Reyes (comunicació) per anar fent realitat tots els aspectes de la oficina.