13.9.16

A NARÉ: 3a fase_FINAL DEL PROJECTE!Kassoumaye!

Kassoumaye!

Oli bot!

Havent conclòs tant la nostra estància com el projecte, escrivim aquest mail des de Barcelona. Així, volem aprofitar per fer una mirada retrospectiva de la nostra experiència al llarg dels últims mesos alhora que acabar de descriure la darrera i molt intensa setmana de treball per tal de poder finalitzar l’obra.

D’entrada, explicar les últimes activitats que van dur-se a terme durant els últims dies on destacarien tot el conjunt d’acabats que conformen l’estètica final dels edificis. Hi trobaríem el revestiment dels sòcols i cèrcols, a més d’emmarcar les portes d’accés. També s’hi inclouria la finalització del carreau-cassé tant als interiors com als exteriors, afegint-hi també els enrajolats verticals dels lavabos i del pedrís.

Paral·lelament, el pintor de Thionk-Essyl amb la nostra ajuda i la d’en Kalilou, va pintar de blanc tots els interiors així com la façana exterior, del mateix groc que la tanca que estableix el perímetre de la parcel·la. Precisament, també es va procedir a la finalització de la mateixa, que evita l’entrada de bestioles tals com cabres. 

Pel que fa als exteriors, vàrem comptar amb l’ajuda de les dones per tal d’acabar d’arrencar els últims brots, així com contribuir a la neteja de l’obra. De fet, quan aquesta va estar finalitzada, també van contribuir amb la disposició dels bricks que delimiten els camins i les diferents àrees del conjunt. Realitzada aquesta tasca, amb l’Eno i els seus germans, vam acabar d’anivellar el terreny per després procedir al recobriment amb la closca de la fruita de palma. Aquesta acció perseguia diversos objectius, d’entrada un de distributiu, per tal de establir les zones de pas i les àrees més verdes. A més a més, servia per evitar la creació de basses d’aigua i fangassals dins la parcel·la, tot facilitant-ne els moviments. Però, a més, permetia dotar d’un factor estètic al conjunt alhora que atorgava unitat i identitat a tot el projecte.

Així, per formalitzar la clausura de l’obra, es va organitzar una petita trobada entre els diversos col·laboradors del projecte, amb les dones, gestors, obrers, voluntaris i representants de l’Ajuntament. En l’acte, cadascú va poder dir la seva, sobretot de cara a agrair el treball realitzat i les infraestructures generades, però també de cara a augurar un futur pròsper per al centre. Cosa que inclou, un manteniment adequat, però sobretot, la disposició d’un personal capacitat per a la formació de les dones de Thionk-Essyl, per a aquelles que s’hi vulguin sumar, i en general per a totes les persones que vulguin treure profit d’un espai destinat a la millora de les condicions socioeconòmiques i socials de la regió.

Nosaltres, personalment i en nom de Base-A, volem agrair de tot cor totes les parts implicades dins d’aquest projecte. Tant Acció Solidària del Vallès per fer-lo possible i per tenir la iniciativa de crear-lo, com de totes les persones locals que han intervingut, entre les que destacaríem: la nostra família, els Diatta, per la seva iniciativa i el seu compromís de cara a acollir tots els voluntaris que han passat per aquest projecte en els últims 3 anys, tot i les sacrificis que han hagut de fer. També l’equip d’obrers per la seva entrega i el seu compromís que ha fet possible l’avançament de l’obra malgrat tots els esdeveniments (el ramadà i el Boukout principalment) que ens han anat a la contra. Cal afegir els germans Colly, que, cadascun amb el seu rol, també han contribuït a fer possible la finalització d’aquest projecte i, com no pot ser d’una altra manera, agrair també a les dones la seva implicació en un projecte que, al cap i a la fi, els hi pertany.

Abaraka! Bo mare!

Martí Diediou i Luka Mane