27.6.14

Projecte M'lomp: comencem!Aquesta setmana engeguem un nou projecte de cooperació a Senegal, amb l'ajuda dels nostres dos nous voluntaris, l'Àlex i la Lourdes, que estaran a terreny durant dos mesos.

El projecte “Enfortiment de l’educació a la Casamance. Ampliació del Centre d’Educació Secundària C.E. M. de M’lonp Boulouf” presenta una actuació de contribució als objectius del Mileni, en el dret a l’educació dels alumnes del CEM d'aquesta població. Amb el recolzament del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat Politècnica de Catalunya, el projecte planteja la construcció d’una aula per a quaranta alumnes. 

Aquest projecte té com a objectiu la millorar la qualitat de l’atenció educativa, donant accés a l’educació independentment dels recursos econòmics de les famílies, reforçant les condicions estructurals, educatives, necessitats bàsiques i emocionals.

A més, el projecte, sorgit de la identificació per part dels propis beneficiaris, implica la població en la promoció de l’educació, la gestió i manteniment del centre, mitjançant activitats de sensibilització impulsades per les autoritats locals. La població participarà en el treball comunitari de construcció de l’institut tant en les fases de disseny com d’execució de l’obra, i es duran a terme activitats per reforçar la conscienciació sobre la importància del seguiment educatiu.

Es tracta d’un projecte de co-desenvolupament impulsat per Amics de Senegal del Bages, una associació de persones de Senegal emigrades a Catalunya amb la intenció de realitzar projectes en el seu lloc d’origen.

Aquest estiu es realitzarà la primera fase d'aquest projecte, consistent en la construcció dels fonaments de la nova aula durant els mesos de juliol i agost.  

Planta de situació de l'Institut de M'lonp

Aula provisional a M'lonp


Biblioteca de l'Institut