29.7.12

Base-A * Tot i els entrebancs, continuemSetmana en blanc per a l'equip de Cabrousse que ha hagut de moure mil i un fils per aconseguir la fusta per a l'estructura de pilars i coberta. Pel que ens han explicat aquí al Senegal acostumen a haver-hi problemes amb el transport de la fusta perquè s'han de pagar moltes taxes. Després d'un retard de quinze dies, afortunadament, la setmana acaba amb l'alegria de l'arribada del camió carregat de la fusta i, després d'un exhaustiu control abans de la descàrrega: nusos, mals estats, termites etc, un bon pronòstic de treball per a la següent.
Semana en blanco para el equipo de Cabrousse que ha tenido que mover mil y un hilos para conseguir la madera para la estructura de pilares y cubierta. Por lo que nos han explicado aquí en Senegal suelen haber problemas con el transporte de la madera porque se han de pagar muchas tasas. Después de un retraso de quince días, afortunadamente, la semana termina con la alegría de la llegada del camión cargado de madera y, tras un exhaustivo control antes de la descarga: nudos, malos estados, termitas etc, un buen pronóstico de trabajo para la siguiente semana.


 
A Ourong, el treball no ha parat en cap moment aquesta setmana amb la col·laboració de tot el poble  per al transport en piragües de tot el material que faltava per acabar la fonamentació. La colaboració del poble també ha estat clau aquesta setmana per als treballs de formigonat de les últimes fases dels fonaments. Margarita Estapé i Luis Gonzalez, representants de la ONG Kasamu Aku Projectes, visitaren l'obra del'aula de primària a Ourong i s'emocionaren amb el treball i cooperació que varen veure. El diumenge tanca la setmana amb els acords signats amb els respectius directors i el comiat dels patrons.

En Ourong, el trabajo no ha parado en ningún momento esta semana con la colaboración de todo el pueblo para el transporte en piraguas de todo el material que faltaba para terminar la cimentación. La colaboración del pueblo también ha sido clave esta semana para los trabajos de hormigonado de las últimas fases de los cimientos. Margarita Estapé y Luis González, representantes de la ONG Kasamu Aku Proyectos, visitaron la obra del'aula de primaria en Ourong y se emocionan con el trabajo y cooperación que vieron. El domingo cierra la semana con los acuerdos firmados con los respectivos directores y la despedida de los patrones.