13.5.19

PROGRAMA AWASUKA: El Patrimoni Històric de Bhimphedi


CAT

El Patrimoni Històric de Bhimphedi

...Monika, eklai?

Aquesta és la pregunta que més escolto darrerament pel poble: “...Mònica, vens sola?” Doncs si, aquest cop vinc totalment sola a Bhimphedi, sense cap altre voluntari ni d’Awasuka, ni de Balmandir. Sóc la única estrangera del poble, però la veritat és que no em sento gens sola, sino tot el contrari. Comparteixo estones amb diferents amics als que ja fa anys que conec.... De fet, ni ells em consideren una “cuire”(blanca), sino ja una“local”més del poble.

Les visites de supervisió a les cases reforçades de Supin han anat molt bé: el reforç ha estat molt ben acceptat per la comunitat i molta gent ens demana que continuem. Però ara el principal objectiu d’Awasuka es poder fer el màxim de xemeneies fins a finals de Juny, gràcies a la col.laboració que estem establint amb Practical Action, i gràcies també a l’ajut del nostre nou coordinador: Hareram Pudasaini. Properament us explicarem més detalls sobre aquesta col.laboració, però en aquest post volem parlar-vos d’un tema que ja fa temps que volem compartir: el patrimoni arquitectònic de Bhimphedi.

Durant el desenvolupament del programa Awasuka hem estat testimonis de l’enderroc de varis edificis històrics i això no ens ha deixat indiferents. Per això des de l’equip Awasuka, i paral.lelament a la nostra feina diària, vam decidir crear aquest document, per tal de lliurar-lo a vàries institucions de Kathmandú dedicades a la preservació històrica. D’aquesta manera hem aconseguit fer una mica de ressò d’un tema que ens preocupa molt: la pèrdua d’identitat delpoble, encara un dels més bonics de Nepal i més rics en història, però que no està recollit ni publicat enlloc. Esperem doncs que gaudiu de les imatges d’aquesta primera publicació sobre Bhimphedi.

CAST

El Patrimonio Histórico de Bhimphedi

...Monika, eklai?

Esta es la pregunta que más escucho últimamente por el pueblo: "...Mónica, vienes sola?"Pues sí, esta vez vengo totalmente sola a Bhimphedi, sin ningún otro voluntario ni de Awasuka, ni de Balmandir. Soy la única extranjera del pueblo, pero la verdad es que no me siento nada sola, sino todo lo contrario. Comparto ratos con diferentes amigos a los que ya hace años que conozco.... De hecho, ni ellos me consideran una "cuire"(blanca), sino ya una "local"más del pueblo.

Las visitas de supervisión a las casas reforzadas de Supinhan ido muy bien: el refuerzo ha sido muy bien aceptado por la comunidad y mucha gente nos pide que continuemos. Pero ahora el principal objetivo de Awasuka es poder hacer el máximo de chimeneas hasta finales de junio, gracias a la colaboración que estamos estableciendo con Practical Action, y gracias también a la ayuda de nuestro nuevo coordinador: Hareram Pudasaini. Próximamente os explicaremos más detalles sobre esta colaboración, pero en este post queremos hablaros de un tema que ya hace tiempo que queremos compartir: el patrimonio arquitectónico de Bhimphedi.

Durante el desarrollo del programa Awasuka hemos sido testigos del derribo de varios edificios históricos y eso no nos ha dejado indiferentes. Por ello desde el equipo Awasuka, y paralelamente a nuestro trabajo diario, decidimos crear este documento, para entregarlo a varias instituciones de Kathmandú dedicadas a la preservación histórica. De esta manera hemos conseguido hacer un poco de eco de un tema que nos preocupa mucho: la pérdida de identidad delpueblo, uno de los más bonitos de Nepal y más ricos en historia, pero que no está recogido ni publicado en ninguna parte. Esperamos, pues que disfrutéisde las imágenes de esta primera publicación sobre Bhimphedi.

ENG

The Historical Heritage of Bhimphedi

...Monika, eklai?

Lately, this is the question I’ve heard the most in the village:"...Monica, are you coming alone?"Yes, this time I am totally alone at Bhimphedi, without any other volunteers from Awasuka or Balmandir. I am the only foreigner of the town, but the truth is that I don’t feel lonely at all,but quite the opposite. I spend time with different friends I have known for years... In fact, they do not consider me a "cuire" (white), but rather a "local".

The supervision visits to the retrofittedhouses of Supin have gone very well: the retrofitting has been very well accepted by the community and many people ask us to continue. But now the main objective of Awasuka is to be able to make as manychimneys as possible until the end of June, thanks to the collaboration we are establishing with Practical Action, and also thanks to the help of our new coordinator: Hareram Pudasaini. Soon we will explain more details about this collaboration, but in this post we want to talk about a topic that we have wanted to share for some time now: the architectural heritage of Bhimphedi.

During the development of the Awasuka program we have witnessed the demolition of several historicalbuildings and that has not left us indifferent. Therefore, from the Awasuka team, and in parallel with our daily work, we decided to create this document, to be delivered to different Kathmandu institutions dedicated to historical preservation. In this way we have managed to raise awareness aboutone of our main concerns: the loss of identity of thisvillage, one of the most beautiful in Nepal and richest in history, but which is not registered nor publishedanywhere. We hope, therefore, that you enjoy the images of this first publication about Bhimphedi.