22.8.12

II Jornadas de Arquitectura y Cooperación al DesarrolloL'equip de Base A ha estat escollit per a participar com a ponents a les properes  II Jornadas Internacionales de Arquitectura y Cooperación al Desarrollo, on explicarem la nostra experència  en el projecte de construcció d'aules a Casamance, Senegal.

L'Escola d'Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es l'encarregada de la realització de les  jornades, que es duran a terme el proper mes d'Octubre a la ciutat de Las Palmas de G.C, com a punt de trobada entre professionals en la matèria. 

La ponència inaugural serà a càrrec del Dr. Ing. Julián Salas , reconegut investigador i principal impulsor de les actuals línies de treball entorn a l'habitabilitat bàsica. 

L'objectiu d'aquestes II Jornades es continuar amb l'intercanvi d'idees i experiències  entre aquells que traballen en Cooperació Internacional al Desenvolupament en el camp de l'arquitectura i l'hàbitat, ja sigui des de l'àmbit universitari, des de l'administració pública o des de les organitzacions de la societat civil.
El equipo de Base A ha sido elegido para participar como ponentes en las próximas II Jornadas Internacionales de Arquitectura y Cooperación al Desarrollo, donde explicaremos nuestra Experiencia en el proyecto de construcción de aulas en Casamance, Senegal.

La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es la encargada de la realización de las jornadas, que se llevarán a cabo el próximo mes de Octubre en la ciudad de Las Palmas de GC, como punto de encuentro entre profesionales en la materia.


La ponencia inaugural correrá a cargo del Dr. Ing. Julián Salas, reconocido investigador y principal impulsor de las actuales líneas de trabajo en torno a la habitabilidad básica.


El objetivo de estas II Jornadas es continuar con el intercambio de ideas y experiencias entre aquellos que trabajan en Cooperación Internacional al Desarrollo en el campo de la arquitectura y el hábitat, ya sea desde el ámbito universitario, desde de la administración pública o desde las organizaciones de la sociedad civil.The Base A team has been selected to participate as speakers at the upcoming Second International Conference on Architecture and Development Cooperation, where our experience in the classroom construction project in Casamance, Senegal, will be explained.
The School of Architecture at the University of Las Palmas de Gran Canaria is responsible for conducting the conference, which will take place next October in the city of Las Palmas de GC, as a meeting point for professionals in the matter.
The inaugural presentation will be given by Dr. Ing Julian Salas, renowned researcher and leading instigator of the current lines of work on basic habitability.
The aim of the II Congress is to continue the exchange of ideas and experiences among those people working in International Development Cooperation in the field of architecture and habitat; either from the University, from the public administration or from civil society organizations.