7.10.19

PROGRAMA AWASUKA: VIDEO de Practical Action sobre Solucions per cuidar sense fumCAT

Awasuka apareix en el video de Practical Action sobre Solucions per Cuinar Sense Fum

Durant els darrers sis mesos el Programa Awasuka, desenvolupat per Amics del Nepal, base-A, CCD-UPC i Rotary Club of Kantipur, ha estat col.laborant amb Practical Action en la instal.lació de xemeneies a la municipalitat de Bhimphedi (Districte de Makwanpur). Junts hem instal.lat 300 xemeneies que milloraran la salut d'aquestes famílies, però que també contribuiran a conscienciar a més i més famílies. Al principi d'aquest video podem veure les xemeneies que hem instal.lat per a alguns dels nostre beneficiaris de Makawanpur, també podem veure el taller d'Awasuka a Bhimphedi (3:09 a 3:15) i a en Bhume Lama, el fabricant de xemeneies (4:07 to 4:20). Finalment, al final del video, els crèdits mostren el nom del nostre programa: Aawaas Sudhar Karyakram (Habitat Improvement Program = Programa de Millora de l'Hàbitat). Per últim, però no menys important, podem gaudir d'una vista aèria de la bonica comunitat de Suping, just a sobre de Bhimphedi (0:23 a 0:29).


ENG

Awasuka appears in Practical Action's Video about Clean Cooking Solutions

During the last six months Awasuka Program, developped by Amics del Nepal, base-A, CCD-UPC and Rotary Club of Kantipur, has been collaborating with Practical Action on the chimney-hood installation in Bhimphedi Gaupalika (Makwanpur District). Together we have installed 300 chimneys that will improve the health of these families, but that will also contribute to raise awareness to more and more families. In the beginning of this video we can see the chimneys we have installed for some of our beneficiaries in Makwanpur, we can also see Awasuka's workshop in Bhimphedi (3:09 to 3:15) and Bhume Lama, the chimney manufacturer (4:07 to 4:20). Finally, at the end of the video, the credits show our program's name: Aawaas Sudhar Karyakram (Habitat Improvement Program). Last but not least, we can enjoy an aerial view of beautiful Suping, a community right above Bhimphedi (0:23 a 0:29).