19.1.13

Arquitectura i Cooperació al COAC Manresa
La Casa Lluvià, seu de la delegació al Bages-Berguedà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, acollirà els dies 23 i 30 de gener, dues activitats del cicle “Arquitectura i cooperació”., que organitzades conjuntament amb l’Ajuntament de Manresa i amb el suport del Consell Municipal de Solidaritat, giraran a l’entorn de la temàtica de la cooperació internacional i la seva incidència en el món de l’arquitectura.

La primera de les dues sessions es durà a terme el proper dimecres, 23 de gener a les 7 de la tarda, i es centrarà en la convocatòria d’ajudes del COAC a la Cooperació Internacional 2012. S'exposaran els detalls d’aquesta convocatòria d’ajuts per a projectes de construcció o rehabilitació d’habitatges, equipaments, infraestructures i espais públics, així com els de planificació urbana a països en vies de desenvolupament o bé que s’adrecin a segments de població en risc d’exclusió situats a Catalunya. Aquestes ajudes formen part del 0,7% del pressupost d’Òrgans Centrals que el COAC destina des de fa anys a projectes de cooperació internacional. 

A la segona part de la sessió s’exposarà un exemple pràctic d’aquesta cooperació, a càrrec de l’arquitecta Anna Altemir del col·lectiu Base-A, que explicarà el seu projecte d’Ampliació de l’Institut de Kabrousse al Senegal.

La segona sessió d’aquest cicle serà “Ciudades basura”, un taller a càrrec de l’ONG Arquitectes Sense Fronteres, dirigit a la població en general. El taller pretén reflexionar sobre els mitjans d’acumulació de les escombraries, sobre la contaminació ambiental i identificar els potencials que tenen les deixalles com a matèria prima de construcció. Les places del taller són limitades i es pot fer la inscripció al c/e manresa@coac.cat.La Casa Lluvià, sede de la delegació al Bages-Berguedà del Colegio de Arquitectos de Cataluña, acogerá los días 23 y 30 de enero, dos actividades del ciclo "Arquitectura y cooperación"., Que organizadas conjuntamente con el Ayuntamiento de Manresa y con el apoyo del Consell Municipal de Solidaritat  girarán en torno a la temática de la cooperación internacional y su incidencia en el mundo de la arquitectura.


La primera de las dos sesiones se llevará a cabo el próximo miércoles, 23 de enero a las 7 de la tarde, y se centrará en la convocatoria de ayudas del COAC a la Cooperación Internacional 2012. Expondrán los detalles de esta convocatoria de ayudas para proyectos de construcción o rehabilitación de viviendas, equipamientos, infraestructuras y espacios públicos, así como los de planificación urbana en países en vías de desarrollo o que se dirijan a segmentos de población en riesgo de exclusión situados en Cataluña. Estas ayudas forman parte del 0,7% del presupuesto de Órganos Centrales que el COAC destina desde hace años a proyectos de cooperación internacional.


En la segunda parte de la sesión se expondrá un ejemplo práctico de esta cooperación, a cargo de la arquitecta Ana Altemir del colectivo Base-A, que explicará su proyecto de Ampliación del Instituto de Kabrousse en Senegal .


La segunda sesión de este ciclo será "Ciudades basura", un taller a cargo de la ONG Arquitectos Sin Fronteras, dirigido a la población en general. El taller pretende reflexionar sobre los medios de acumulación de la basura, sobre la contaminación ambiental e identificar los potenciales que tienen los desechos como materia prima de construcción. Las plazas del taller son limitadas y se puede hacer la inscripción en c / e manresa@coac.cat.

La Casa Lluvià, home of the Bages-Berguedà Delegació of the College of Architects of Catalonia, will host two activities corresponding to the cycle "Architecture and cooperation" on 23rd  and 30th  January.  They will be organized jointly with the  Manresa local government and the support of the Municipal Council of Solidarity. These activities will deal with the theme of international cooperation and its impact on the world of architecture.

The first of the two sessions will be held next Wednesday, January 23rd at 7 pm, and will focus on the call for aid from the International Cooperation COAC 2012. The details of this call for project grants for construction or rehabilitation of housing, facilities, infrastructure and public spaces will be presented.  As well as the project grants for urban planning in developing countries or those that target segments of the population at risk of exclusion located in Catalonia. These grants are part of the 0.7% of the budget of the Central authorities that the COAC has been assigning for years to international cooperation projects.

In the second part of the session a practical example of this cooperation will be presented.  The architect Ana Altemir from the team Base-A, will explain its Expansion Project of Kabrousse Institute, in Senegal
The second session of this series will be "Garbage Cities", a workshop run by the NGO Architects Without Borders, aimed at the general population. The workshop aims to reflect on the means of accumulation of waste, environmental pollution and identify potential that waste has as a construction material. The number of people enrolled in the workshop is limited and registration can be done in c / e manresa@coac.cat.